Galw ar ASau i graffu ar ymddygiad Trinity Mirror

Huw Thomas
Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Mae undeb y newyddiadurwyr, yr NUJ, wedi galw ar Aelodau'r Cynulliad i graffu ar ymddygiad "hurt" y cyhoeddwr papurau newydd, Trinity Mirror.

Dywedodd undeb yr NUJ ei fod yn pryderu y bydd darllenwyr yn colli'r datblygiadau diweddaraf o'r Cynulliad oherwydd newidiadau o fewn y cwmni.

Yn ddiweddar, fe gyhoeddodd un o bapurau'r cwmni, y Daily Post, ei fod yn bwriadu cau swydd gohebydd y papur yn y Senedd, tra bo nifer o swyddi eraill dan fygythiad yn swyddfeydd papurau Trinity Mirror yn y gogledd a'r de.

Ymhlith y papurau mae Trinity Mirror yn eu cyhoeddi mae'r Western Mail, y Daily Post a'r South Wales Evening Post, yn ogystal â gwefannau megis Wales Online.

Yn ôl yr NUJ, mae angen i'r Cynulliad sefydlu pwyllgor newydd i graffu ar y wasg.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Daily Post yn bwriadu dod â swydd gohebydd y Senedd ym Mae Caerdydd i ben.

Mewn datganiad, dwedodd Trinity Mirror ei fod "wedi gwneud ymrwymiad i adrodd ar straeon gwleidyddol Cymreig".

Dywedodd y cwmni ei fod yn bwriadu cyflogi gohebydd newydd yn swyddfa'r Daily Post yn Llandudno fydd yn arbenigo ar wleidyddiaeth a thrafnidiaeth.

Ond mae'r cwmni wedi dangos "diffyg ymrwymiad" i wleidyddiaeth yng Nghymru yn ôl Martin Shipton, sy'n brif ohebydd i'r Western Mail ac yn gadeirydd grŵp Trinity Mirror o fewn Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr.

"Rydyn ni'n pryderu'n fawr am y cynlluniau maen nhw wedi cyhoeddi.

"Yn y bôn maen nhw'n awgrymu y dylai'r rôl yma gael ei gyflawni gan rywun sydd wedi ei leoli yng Nghyffordd Llandudno gyda chyfrifoldeb i ohebu ar broblemau traffig a thrafnidiaeth, a hynny'n cynnwys blogio am dagfeydd ar yr A55 mae'n siwr, gyda'r cyfrifoldeb eilradd o ddilyn datblygiadau yn y Cynulliad Cenedlaethol.

"Rydyn ni o'r farn fod hwn yn gynllun hurt. Mae'n amhosib adrodd ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru o Gyffordd Llandudno, ac mae'n dangos diffyg ymrwymiad llwyr i newyddiaduraeth wleidyddol."

Disgrifiad,
Mae'r penderfyniad yn un siomedig, medd Gareth Hughes. gohebydd Golwg yn y Cynulliad.

Mae staff y Daily Post yn cynnal pleidlais i streicio dros y newidiadau fydd yn golygu cau wyth o swyddi, a chreu chwech swydd newydd.

Mis Mai cyhoeddodd Trinity Mirror y bydd nifer o swyddi yn cael eu colli ym mhapur yr Evening Post yn Abertawe.

Dwedodd llefarydd ar ran Trinity Mirror: "Mae'r Daily Post wedi ymrwymo i ohebu ar wleidyddiaeth Cymru ar lefel leol a chenedlaethol.

"Rydym yn credu ein bod mewn sefyllfa well i wneud hyn o'r gymuned yr ydym yn eu gwasanaethu, felly rydym yn bwriadu penodi gohebydd gwleidyddiaeth a fydd yn bennaf yn seiliedig yng ngogledd Cymru a bydd yn parhau i ysgrifennu am y Cynulliad a materion llywodraeth leol sydd o bwys i'n darllenwyr.

"Yn gyson, ry' ni'n adolygu'r hyn mae ein darllenwyr am ddarllen, ac yn addasu ein hystafell newyddion i gyd-fynd â hynny.

"Dydy'r cwmni ddim yn symud i ffwrdd o newyddion caled neu wleidyddiaeth, ond rydym yn cynhyrchu cynnwys ychwanegol ry'n ni'n gwybod bod gan ein darllenwyr ddiddordeb ynddi, gan gynnwys straeon hamdden, ffordd o fyw a straeon am gymeriadau.

"Bydd y newidiadau a gyhoeddwyd y mis diwethaf yn gweld rhai rolau yn mynd, ond mae nifer yn cael eu creu, gan arwain at golli effaith net y ddwy swydd.

"Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr a'r NUJ ac rydym wedi ymrwymo i gryfhau ein hystafell newyddion i wasanaethu ein cynulleidfa yn well."