Rhosod gwyn o Abertawe i gofio am Jo Cox

Cyhoeddwyd

Bydd Aelodau Seneddol Llafur yn gwisgo rhosod gwyn wedi eu darparu gan siopau blodau o Abertawe, pan fyddan nhw'n ailymgynull yn San Steffan ddydd Llun.

Bydd aelodau Ty'r Cyffredin a'r Arglwyddi yn cwrdd yn ddiweddarach i roi teyrngedau i Jo Cox.

Cafodd aelod Batley and Spen ei lladd mewn ymosodiad yn ei hetholaeth yn Sir Gorllewin Efrog ddydd Iau. Mae dyn 52 oed wedi ei gyhuddo o'i llofruddio.

Mae gweithwyr mewn siopau blodau yn Abertawe wedi gweithio y tu hwnt i'w horiau dros y penwythnos er mwyn paratoi'r blodau.

Aelod Seneddol Dwyrain Abertawe, Carolyn Harries, sydd wedi cydlynu'r deyrnged: "Roedd Jo wastad yn disgrifio ei hun fel merch o Sir Efrog - Yorkshire lass.

"Roedden ni'n credu mai'r rhosyn gwyn oedd y ffordd mwyaf addas i gofio amdani, ond hefyd i gofio'r lle roedd hi'n falch o'i alw'n gartref.

"Roedd Jo'n bwysig i gymaint o bobl. Bydd colled fawr iawn ar ei hôl."