Gwasanaeth tân y gogledd: Ymgynghori

Cyhoeddwyd

Bydd ymgynghoriad yn digwydd i`r cynlluniau arfaethedig i gael gwared ar hyd at 24 o swyddi ymladdwyr tân ac un injan dân yn y gogledd.

Fe bleidleisiodd Awdurdod Tân y Gogledd ddydd Llun o blaid cynnal ymgynghoriad ar y mater.

Gallai`r cynlluniau arbed £1m o'r gyllideb ar gyfer 2019-2020. Ymysg y cynlluniau mae cael gwared ag un injan dân o orsaf Wrecsam.

Ond mae undeb brigadau tân yr FBU yn rhybuddio y byddai toriadau'n cael effaith niweidiol.

Mae Susan Elan Jones, Aelod Seneddol De Clwyd hefyd yn dweud fod ganddi "bryderon mawr" am y cynlluniau.

Dywedodd Shane Price, ysgrifennydd yr FBU yn y gogledd: "Dwi'n ymwybodol o sefyllfa araiannol y gwasanaeth, serch hynny, mae colli 24 o swyddi eraill o fewn gwasanaeth bach fel un gogledd Cymru'n cael yn ergyd drom."

"Ry ni eisoes wedi diodde toriadau enfawr dros y blynyddoedd diwetha wrth i un o bob pump swydd gael eu colli."

Dywedodd Ms Jones ei bod yn poeni y gallai hyn arwain at amseroedd ymateb hirach a pheryglu bywydau.

Ond dywedodd y Dirprwy Brif Swyddog Tân Dawn Docx fod yna sawl opsiwn yn cael eu hystyried i arbed arian.

Dywedodd nad oedd modd rhewi cyllideb y gwasanaeth bellach oherwydd cost chwyddiant a chynnydd yng ngost pensiynau, ac mai torri'n ôl ar wasnaethau yn y dyfodol oedd "y dewis lleia niweidiol".

Unwaith i'r awdurdod llawn gytuno ar y cynlluniau, bydd ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal yn ddiweddarach yn 2016.