Pwy yw'r dadi?

  • Cyhoeddwyd

Sul y Tadau - dyma gyfle i ddarllenwyr Cymru Fyw 'nabod rhai o dadau enwog Cymru. 'Dych chi'n gwybod pwy yw plant adnabyddus y dadis, a phwy yw dadis adnabyddus y plant?

Tybed faint o Ffrangeg ddysgodd y mab yn yr ysgol?
Disgrifiad o’r llun,
Tybed faint o Ffrangeg ddysgodd y mab yn yr ysgol?

Dyma'r cyntaf, ac mae mab enwog y dyn yma yn gweithio dramor ar hyn o bryd, er dyw'r cyn-ddisgybl o Ysgol y Preseli ddim yn bwriadu dod adref am dipyn!

Disgrifiad o’r llun,
'Dyw Hanna ddim yn ferch tŷ cyngor

Mae gan Hanna, sy'n actores ei hun, gyfenw enwog iawn. Mae pobl yn aml yn cyfeirio at ei chanwr o dad gan ddefnyddio ei gyfenw'n unig.

Disgrifiad o’r llun,
Ydy Dafydd yn dysgu wrth adrodd straeon a chanu?

Mae 'na wên braf ar wyneb Dafydd fel sydd yna ar wyneb ei ferch, a hynny er bod rhai o'i disgyblion iaith yn rhoi cur pen iddi hi ar adegau!

Disgrifiad o’r llun,
Fydd Telor am baentio'r wobr yn wyrdd?

Dyma Telor yn dal Bafta Cymru am ei gyfraniad i raglen newyddion adnabyddus, ond mae ei dad wedi bod ar y newyddion ar nifer o achlysuron am nifer o wahanol resymau.

Disgrifiad o’r llun,
Gwilym, ond pwy yw ei fab swynol?

Nawr, dyma Gwilym. Mae 'na sôn ei fod e'n cerdded yn bell i glywed ei fab enwog yn canu.

Disgrifiad o’r llun,
Dyw tad rhain ddim yn medru mynd â nhw i'r ysgol dyddiau 'ma... ond mae'n medru eu casglu nhw

Mae'n siwr fod Osian, Lois a Tristan yn help mawr i'w tad... yn arbennig i'w godi o'r gwely'n gynnar, fel sydd ei angen y dyddiau 'ma!

Disgrifiad o’r llun,
Oes gyda chi unrhyw syniad pwy yw merch adnabyddus Huw, blantos?

Dyma Huw, mae ei gyw bach ef wedi hedfan y nyth...

Disgrifiad o’r llun,
Sgwn i pa glwb bydd Jac yn chwarae?

Mae tad Jac yn lais cyfarwydd i filoedd o Gymry Cymraeg a di-Gymraeg, ac yn wyneb cyfarwydd hefyd os ydych chi'n hoffi chwaraeon. Pwynt ychwanegol os allwch chi enwi'r taid hefyd?

Disgrifiad o’r llun,
Mae Norman yn un sy'n dilyn y llwybr canol

Dyma Norman, sydd yn hynod falch o'i fab meddygol sydd wedi profi llwyddiant ac enwogrwydd mewn maes arall hefyd.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Cerwyn yn ffermwr ffodus iawn. Mae ganddo syniad go dda sut dywydd fydd hi!

Cerwyn yw hwn, ac mae'n dad i wyneb cyfarwydd iawn i wylwyr S4C. Mae ei ferch ar y sgrin boed law neu hindda.