Amgueddfeydd Cymru: Pleidlais arall

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Streic yn Amgueddfa Llanberis

Mae staff amgueddfeydd Cymru sydd yn cynnal streic yn pleidleisio eto yn dilyn cynnig newydd.

Bydd pleidlais arall yn cael ei chynnal ymysg aelodau undeb y PCS yn dilyn cynnig gwell, allai arwain at ddod a diwedd i`r anghydfod sydd wedi para dwy flynedd.

Ers 28 Ebrill mae gweithwyr wedi cynnal streic mewn protest yn erbyn cynlluniau i newid y taliadau ar gyfer gweithio penwythnosau.

Fe wnaeth y streic arwain at bwysau gwleidyddol gyda mwy o arian yn cael ei roi gan Lywodraeth Cymru

Y cynnig gorau blaenorol oedd gwerth dwy flynedd a hanner o daliadau ychwanegol, mae Llywodraeth Cymru yn darparu gwerth dwy flynedd a hanner arall o arian parod.

Gall staff gymryd hyn fel un taliad, neu nifer o daliadau dros bedair blynedd.

Yn ôl Amgueddfa Cymru, yn dibynnol ar faint o ddiwrnodau Sadwrn a Sul mae staff yn gweithio fe allai`r taliadau fod rhwng £163 a £20,000.

Bydd y bleidlais yn agor heddiw ac yn cau ddydd Gwener 24 Mehefin, ac mae arweinwyr yr undeb yn yr amgueddfeydd yn argymell derbyn y cynnig newydd.

Mae disgwyl i`r anghydfod barhau hyd nes y bydd canlyniad y bleidlais yn cael ei gyhoeddi.

Disgrifiad o’r llun,
Streic ger Amguedfa Abertawe y llynedd