Diffynydd achos landlord 'wedi ei gamdrin pan yn blentyn'

  • Cyhoeddwyd
David Ellis.Ffynhonnell y llun, Heddlu'r De
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd David Ellis wrth y llys iddo golli rheolaeth am ei fod wedi ei gamdrin yn rhywiol pan yn blentyn.

Mae dyn sy'n cael ei gyhuddo o lofruddio'i landlord wedi dweud wrth reithgor mai un o'r rhesymau y collodd reolaeth ar ei hun a'i ladd, oedd iddo gael ei gamdrin yn rhywiol pan yn blentyn.

Mae David Craig Ellis, 41 oed, yn cyfaddef dynladdiad ond yn gwadu llofruddio Alec Warburton, oedd yn 59 oed mewn tŷ yn Sgeti, Abertawe.

Wrth gael ei groesholi yn Llys y Goron Abertawe, dywedodd David Ellis fod y ffaith ffod Mr Warburton wedi gofyn iddo am ffafrau rhywiol wedi ei atgoffa o gael ei gamdrin yn rhywiol gan ei ewythr pan oedd yn blentyn.

Yn ôl Mr Ellis, dyma ddigwyddodd ar 31 Gorffennaf 2015, pan - yn ei ôl e - aeth Alec Warburton i mewn i'w ystafell i'w atgoffa ei fod yn hwyr yn talu ei rent.

Ffynhonnell y llun, Heddlu'r De
Disgrifiad o’r llun,
Alec Warburton.

Disgrifiodd Mr Ellis sut ei fod yn teimlo'n grac fod y landlord wedi cerdded i mewn i'w stafell ac awgrymu y gallai wneud ffafrau rhywiol ag e yn lle talu.

Dywedodd Mr Ellis fod Mr Warburton wedi estyn allan a rhoi ei ddwylo am ei wyneb. Dywedodd Mr Ellis iddo geisio taro Mr Warburton ond iddo fethu.

Pan ofynwyd iddo pam ei fod wedi ceisio taro'i landlord yn ei wyneb, atebodd Mr Ellis: "Fe ges i'ng nghamdrin pan o'n i'n blentyn. Fe wnaeth y gwahaniaeth taldra i mi deimlo fel plentyn unwaith eto."

Dywedodd Mr Ellis wrth y llys fod Mr Warburton wedi cydio yn ei wddf a'i fod wedi ceisio tynnu ei ddwylo i ffwrdd. Dywedodd iddo gydio mewn sgriwdreifar a cheisio'i drywanu, ond na weithiodd hynny.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd David Ellis yn denant yn nhŷ Alec Warburton ar ffordd Vivian yn Sgeti, Abertawe.

Cafodd y rheithgor wybod fod Mr Ellis wedi llwyddo i gicio'i landlord rhwng ei goesau ac iddo syrthio ar un ben-glin.

Dywedodd bargyfreithiwr yr erlyniad, Christopher Clee QC: "Ar yr adeg honno, doedd e'n ddim bygythiad i chi o gwbl, oedd e?"

Atebodd Mr Ellis: "Dwi ddim yn gwybod beth o'n i'n feddwl ar y pryd."

Yna clywodd y llys sut y cododd Mr Ellis forthwyl a tharo Mr Warburton yng nghefn ei ben."

Gofynnodd Mr Clee i Mr Ellis: "Fe daroch chi e o'r tu ôl gyda chymaint o rym, fe wnaethoch chi dwll yn ei benglog, yn do?"

Atebodd: "Do."

Ac wrth i Mr Clee bwysleisio'r niwed achosodd Mr Ellis i ben Mr Warburton, gofynnodd "Beth oeddech chi'n ei wneud?"

"Dwi ddim yn gwybod," atebodd Mr Ellis, "fe gollais i reolaeth."

Mae'r achos yn parhau.