Teyrnged unigryw i Bale yn Y Bala

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Mari Williams
Disgrifiad o’r llun,
Dyma sut y gallai arwyddion tre'r Bala yn newid dros dro.

Wrth i Gymru gyfan baratoi i wylio un o'r gemau pêl-droed pwysicaf yn hanes y tîm cenhedlaethol, mae 'na gynlluniau yn nhref Y Bala yng Ngwynedd i nodi'r achlysur gyda theyrnged go unigryw.

Mae yna gynllun i ailenwi'r dref yn Bale dros dro, ar ôl y pêldroediwr rhyngwladol ac arwr y tîm cenedlaethol, Gareth Bale, a sgoriodd yn eu gêm agoriadol fuddugoliaethus yn erbyn Slofacia.

Y gobaith yw addasu llythyren olaf enw'r Bala ar bedwar prif arwydd y dref i ddarllen 'Bale'.

Daeth y syniad, meddai golygydd papur Y Cyfnod, Mari Williams, ar ôl gweld y dathlu yn Bordeaux wedi'r fuddugoliaeth yn erbyn Slofacia.

Ffynhonnell y llun, Rex Features
Disgrifiad o’r llun,
Gareth Bale yn dathlu ei gôl yn erbyn Slofacia.

Yn ei herthygl olygyddol, ysgrifennodd: "Roedd y canu a'r dathlu oedd i'w glywed yn y stadiwm yn dyst i gefnogwyr a ddisgrifwyd gan Bale fel 'y cefnogwyr gorau yn y byd'."

"Dyna pam bod Y Cyfnod yn meddwl efallai y cawn ychydig o hwyl gyda gweddill y twrnament a newid enw'r dref o Bala i Bale fel arwydd o'n cefnogaeth i'r sgwad, jest am barhad y twrnament.

Un sy'n cefnogi'r syniad yw Dilwyn Morgan, Cynghorydd Sir Gwynedd Tref Y Bala: "Dwi'n meddwl bod o'n syniad penigamp."

"Meddyliwch am ffordd o anrhydeddu un sy'n arwr go iawn ymhlith y Cymry ac yn enwog trwy'r byd i gyd. Mi ddyle hyn roi Bala, sori, Bale, ar y map rhyngwladol."

Lloerig am chwaraeon

Ac yn ôl Mari Williams, mae chwaraeon yn bwysig iawn i bobl leol: "Mae'r ardal yma yn lloerig am chwaraeon. Rydw i'n gweld hynny bob wythnos yn ôl y nifer o adroddiadau sy'n dod i law am lwyddiannau ein timau lleol, ym mhob maes chwaraeon.

"Mae'r ffaith bod Cymru yn Euro 16 mor anhygoel o gyffrous, heb sôn am y ffaith bod ganddyn nhw un o chwaraewyr gorau ac enwoca'r byd yn chwarae iddyn nhw.

"Pwy a ŵyr lle all hyn arwain? Falle bydd busnesau a siopau lleol yn dilyn - bwyty Bale Spice, Cigydd y Bale, Modurdy'r Bale, Carpedi'r Bale.

Dwi'n siŵr y bydd Gareth Bale wrth ei fodd o glywed bod yna dref yng ngogledd Cymru wedi newid ei enw i'w gefnogi o a'r tîm cenedlaethol, pwy a ŵyr, efallai y daw draw i weld 'ei dre', Y Bale!"