Landlord wedi 'gofyn am ffafrau rhywiol'

  • Cyhoeddwyd
Alec Warburton (left) and David Ellis
Disgrifiad o’r llun,
Alec Warburton (chwith) a David Ellis

Mae dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio ei landlord wedi dweud wrth lys barn fod gofyn iddo "wneud pethau o natur rywiol" pe na bai'n gallu talu rhent.

Mae David Ellis yn cyfadde' dynladdiad Alec Warburton ond mae'n gwadu ei lofruddio.

Dywedodd y diffynnydd wrth Lys y Goron Abertawe iddo ddod o hyd i ystafell yn rhif 60 Ffordd Vivian ar ôl iddo wahanu o'i bartner.

Pan symudodd i'r llety, oedd yn eiddo i Alec Warburton, dywedodd ei fod yn hawlio lwfans chwilio am waith.

Clywodd y llys iddo gael ystafell ar waethaf cytundeb tenantiaeth oedd yn dweud na allai unrhyw un oedd yn hawlio lwfansau wneud hynny.

Amgylchiadau ariannol

Dywedodd fod y landlord yn ymwybodol o'i amgylchiadau ariannol.

Dywedodd y diffynnydd erbyn Mehefin 2015 nad oedd yn gallu talu'r rhent misol yn llawn.

Ychwanegodd nad oed y landlord, Alec Warburton, yn hapus ynglŷn â hyn.

Honnodd iddo gynnig gwneud gwaith cynnal a chadw ar eiddo tad Mr Warburton er mwyn cyfrannu at y rhent.

Cafodd y cynnig ei wrthod, meddai.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Alec Warburton a David Craig Ellis yn byw gyda'i gilydd yn Sgeti

'Dan bwysau'

Yna honnodd fod Mr Warburton wedi galw arno yn ei ystafell rhyw ddau neu dri diwrnod yn ddiweddarach, gan ei hatgoffa ei fod mewn dyled gyda'r rhent.

Dywedodd wrth y llys fod Mr Warburton wedi cynnig y gallai wneud "rhywbeth o natur rywiol" oherwydd y dyledion.

Dywedodd Mr Ellis ei fod wedi cael sioc a'i fod wedi ei ffieiddio gan y sylw.

Clywodd y llys fod cynigion o'r fath wedi parhau dros gyfnod o wythnosau.

Yn ôl yr amddiffyniad, roedd Mr Ellis ar un pryd yn credu iddo glywed ei landlord yn llwyddo cael mynediad i'w ystafell wely a'i fod wedi gorfod dianc drwy'r ffenest.

Dywedodd David Ellis: "Roeddwn yn ddig ei fod yn ceisio cael rhywbeth. Roeddwn yn teimlo dan bwysau mawr."

'Taflu i'r môr'

Wrth barhau â'i dystiolaeth, dywedodd Mr Ellis ei fod wedi gadael corff Mr Warburton mewn hen chwarel cyn mynd i Landudno, ble penderfynodd gael gwared ar y morthwyl a ddefnyddiodd i daro'r landlord dros ei ben drwy ei daflu i'r môr.

Meddai: "Fe wnes i barcio ar y prom, cerdded lawr i'r môr a'i daflu."

Clywodd y llys fod Mr Ellis wedyn wedi dychwelyd i Abertawe a bod yr heddlu wedi ymweld â 60 Vivian Road ar nos Sul 2 Awst.

Dywedodd Mr Ellis wrth y rheithgor ei fod wedi torri darn o garped ei lofft y diwrnod canlynol, oedd â gwaed Mr Warburton arno, a'i fod wedi glanhau'r waliau o gwmpas y lle tân.

Roedd Mr Ellis wedi mynd i lyfrgell Abertawe ar y dydd Mawrth, clywodd y llys, er mwyn chwilio am amseroedd fferi i Ogledd Iwerddon. Fe hwyliodd yno cyn teithio 'mlaen i Weriniaeth Iwerddon, ble cafodd ei arestio gan y Garda.

Clywodd y llys hefyd fod Mr Ellis wedi dweud wrth y Garda ble'r oedd wedi gadael corff Mr Warburton.

Gofynnodd Sarah Elliot QC: "Pam ddywedoch chi wrth yr heddlu am y corff?"

Atebodd Mr Ellis: "Roeddwn i'n meddwl mai dyna'r pethau gorau i wneud o ran teulu Alec."

Mae'r achos yn parhau.