Mam yn cyfaddef achosi creulondeb i'w mab 17 mis oed

  • Cyhoeddwyd
Finley ThomasFfynhonnell y llun, Wales News Service

Mae mam o Rhondda Cynon Taf wedi cyfaddef achosi creulondeb neu ganiatáu creulondeb i'w mab 17 mis oed.

Roedd Chloe Thomas, 25 oed yn gynharach wedi gwadu iddi esgeuluso Finley yn ei chartref ger Tonypandy fis Medi 2014. Newidiodd ei phle ddydd Mercher yn Llys y Goron Caerdydd.

Daethpwyd o hyd i Finley ag anafiadau 'trychinebus'.

Mae ei chariad Sean Buckley, 28 oed, yn gwadu iddo lofruddio'r bachgen bach a chreulondeb i berson ifanc dan 16.

Clywodd y llys fod Mr Buckley yn dioddef o epilepsi, cyflwr dau begwn ac Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd a'i ei fod ar feddyginiaieth.

'Bachgen hyfryd'

Wrth roi tystiolaeth brynhawn Mercher, fe ddwedodd e wrth y llys ei fod yn smocio canabis yn rheolaidd ac wedi cymryd cocên yn y gorffennol.

Wrth gael ei holi gan Vincent Coughlin QC ar ran yr amddiffyniad, disgrifiodd Mr Buckley Finley fel bachgen 'hyfryd', a bod ei ddau gi wedi 'setlo mewn yn dda' yng nhartref Chloe a'i mab ac nad oedden nhw byth yn adweithio yn erbyn Finley.

Dywedodd nad oedd e 'fyth' wedi newid cewyn Finley nac wedi ei wisgo, ei olchi na'i fwydo. Roedd hynny'n rhwbeth roedd ei fam yn gwneud, meddai.

Roedd yn cyfrannu at gostau'r tŷ, meddai, ond roedd hefyd yn gwario arian ar geir, petrol a chanabis.

Clywodd y llys oddi wrth dystion oedd wedi dweud iddyn nhw glywed ar 14 Medi fod Finley wedi cwympo i lawr y staer a bod ganddo glais ar ei lygad.

Dywedodd Mr Buckley nad oedd wedi sylwi ar unrhyw anafiadau ac nad oedd wedi trafod hyn gyda Chloe.

"Oeddech chi'n ymwybodol ei fod wedi cwympo?" gofynnodd Mr Coughlin.

"Nid bo fi'n gwybod," atebodd Mr Buckley. Ychwanegodd: "Dwi'n credu bod 'na gwymp ar dop y staer yn ymwneud â'r ci, fis Awst dwi'n meddwl. Syrthiodd e i lawr tair gris ac fe gydies i ynddo a'i bigo i fyny."

'Poeni ychydig'

Doedd e ddim wedi anafu'i hun, meddai, ond roedd wedi clywed gan ei gariad am Finley yn cwympo dwy neu deirgwaith i lawr y staer, ond doedd e ddim yno ar y pryd.

"Ro'n i'n poeni 'chydig," meddai, gan ddweud wrth y llys fod Chloe yn ei chael hi'n anodd bod yn fam.

"Roedd hi wastad yn galw fi, roedd hi'n teimlo'n isel."

Daethpwyd o hyd i olion o ganabis a cocên ar gorff Finley ar ôl iddo farw, ond gwadodd Mr Buckley iddo gymryd cyffuriau o flaen y plentyn, neu eu dangos nhw iddo.

Mae'r achos yn parhau.