Gwahardd aelod o staff Ysgol Pendalar o'r gwaith

  • Cyhoeddwyd
ysgol pendalar

Mae aelod o staff mewn ysgol yng Nghaernarfon wedi cael ei wahardd o'i waith yn dilyn ymchwiliad gan yr heddlu a'r cyngor sir.

Mae'r aelod o staff yn gweithio yn ysgol Pendalar yn y dref - ysgol sydd yn dysgu plant sydd ag anghenion addysg ychwanegol.

Cafodd y gwaharddiad ei gadarnhau gan Gyngor Gwynedd.

Dywedodd llefarydd: "Gallwn gadarnhau fod aelod o staff ysgol yr awdurdod wedi eu hatal o'r gwaith tra bod ymchwiliad ar y cyd gyda Heddlu Gogledd Cymru yn cael ei gwblhau.

"Ni fyddwn yn cynnig unrhyw sylw pellach tra bod yr ymchwiliad yn parhau."