'Dylid gorfodi ail godi tafarn leol'

Aled Scourfield
Gohebydd BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
tafarn

Mae aelod o Gyngor Cymuned Rhydcymerau yn Sir Gaerfyrddin, wedi dweud wrth BBC Cymru y dylai datblygwr o Nottingham gael ei orfodi i ail godi tafarn leol sydd wedi cael ei dymchwel heb ganiatâd cynllunio.

Mae Michael Singh wedi cyflwyno cais cynllunio i ddymchwel y Red Dragon ond dyw'r cais ddim wedi cael ei ystyried eto. Cafodd rhannau helaeth o'r adeilad ei ddymchwel bythefnos yn ôl gan beiriannau.

Mae pobl leol yn dweud bod llechi'r adeilad wedi cael eu tynnu o'r to hefyd. Cafodd drysau y dafarn eu cau rai blynyddoedd yn ôl, ond roedd yr adeilad cyn hynny yn cael ei ddefnyddio fel siop a swyddfa bost.

Mae'r pentref yn enwog am ei gysylltiad â'r llenor DJ Williams. Cafodd ei eni yn Rhydcymerau ac mae e wedi ei gladdu yn y fynwent gyferbyn â'r hen dafarn.

`Cais heb gael ei ystyried eto`

Mewn datganiad, fe ddywedodd Pennaeth Cynllunio Cyngor Sir Caerfyrddin, Llinos Quelch bod "cais cynllunio dilys wedi ei gyflwyno i ddymchwel y dafarn... ond dyw'r cais heb gael ei ystyried eto.. mae swyddogion wedi cynghori'r perchennog i beidio â chwblhau rhagor o waith.. Mae'r awdurdod yn monitro'r sefyllfa."

Yn ôl Dafydd Morgans, aelod o Gyngor Cymuned Rhydcymerau "mi ddylai'r perchennog orfod ail-godi'r dafarn.

"Dyle fe gael ei ail-godi... os chi'n buildo tŷ heb planning chi'n gorfod tynnu fe lawr... wel os ydy hwn wedi cael ei dwli lawr cyn cael y planning... dyle fe ail-godi fe a gorfod ail agor e.."

Mae BBC Cymru wedi ceisio cysylltu â Michael Singh ond dyw e ddim wedi ymateb i geisiadau am sylw.