Euro 2016: Bale '100% ac yn barod i wynebu Slofacia'

Rhodri Tomos
Gohebydd Cymru Fyw yn Ffrainc

Cyhoeddwyd

Roedd ateb cyntaf Gareth Bale mewn cynhadledd i'r wasg ddydd Iau yn newyddion gwych i gefnogwyr Cymru.

"Dwi 100% yn holliach ac yn barod i wynebu Slofacia," meddai, ac roedd ganddo newyddion calonogol am aelodau eraill o'r garfan.

"Mae stori Joe Ledley yn anhygoel...i wella mewn cyn lleied o amser...mae'n ysbrydoliaeth i ni."

Ond wrth drafod diogelwch yma yn Ffrainc, roedd Bale ychydig yn llai cyffyrddus.

Er ei fod yn dweud bod y garfan yn teimlo'n ddiogel yn Dinard - gan ganmol yr awdurdodau a swyddogion diogelwch Cymdeithas Bêl-droed Cymru - gofynnwyd iddo wedyn a fyddai'n hapus i'w deulu a ffrindiau ddod allan i gefnogi.

"Mae'n rhaid i chi gael pryderon am eich ffrindiau," meddai wrth gyfeirio at gyhoeddiad un o chwaraewyr yr Almaen na fydd ei deulu'n ymuno ag ef yn Ffrainc.

"Ond mae'n rhaid i chi fwrw 'mlaen gyda bywyd a rhoi pethau fel hyn y tu ôl i chi."

Roedd diffyg ateb pendant yn dweud cyfrolau.

Disgrifiad,
Dadansoddiad Owain Llyr wedi'r gynhadledd i'r wasg

Yng ngweddill y gynhadledd fe soniodd fwy am obeithion y tîm ar y cae, a'i obeithion personol am ddyfarnwyr y gystadleuaeth.

"Mae pob un yn wahanol, felly yr unig beth y gallwch chi obeithio yw bod pob dyfarnwr yn dyfarnu'n deg...dyw e ddim yn fater o warchod unigolion.

"Mae'r timau i gyd yn dda ar y lefel yma, ond ry'n ni'n credu y gallen ni fynd allan a cheisio ennill bob gêm.

"Y nod yw cyrraedd adre heb ddifaru dim. Yn amlwg fydden ni'n hoffi ennill y gystadleuaeth, ond yn realistig mae hynny'n mynd i fod yn anodd.

"Cyn belled ein bod ni'n rhoi popeth ar y cae, fe allwn ni adael Ffrainc gyda'n pennau yn uchel."

Disgrifiad o’r llun,
Roedd y sylw i gyd ar Gareth Bale yn ystod y gynhadledd ddydd Iau

Yn olaf fe ddaeth y cwestiwn amlwg am y gêm yn erbyn Slofacia ddydd Sadwrn - beth fyddai'n ganlyniad da?

"Ennill - fydde hwnna'n ganlyniad da," meddai. "Y peth pwysicaf yw peidio colli."

"Mae'n hen ystrydeb, ond dydyn ni ddim yn edrych ymhellach na dydd Sadwrn. Ry'n ni'n canolbwyntio'n llawn ar Slofacia, a fyddwn ni ddim yn dechrau meddwl am gêm Lloegr tan ar ôl hynny."

Ar ddechrau'r gynhadledd fe gafwyd dau gwestiwn ar gyswllt fideo yn fyw o Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd lle bu Bale yn ddisgybl.

Fe gafodd Rhys a Morgan eu hatebion, ond roedd y cyfan yn atgof, os oedd angen, bod miloedd ar filoedd o bobl yng Nghymru - yn ogystal â'r 30,000 sydd wedi teithio i Bordeaux - yn gobeithio am ateb i'w breuddwydion dros y penwythnos.