Pleidlais i adael yr UE yn peryglu 'Cymru well'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gall pleidlais i adael fygwth Cymru "well yfory", meddai Carwyn Jones

Mae'r dewis yn y refferendwm ar aelodaeth Prydain o'r Undeb Ewropeaidd yn "llawer mwy sylfaenol" na'r bleidlais i greu'r Cynulliad yn 1999, meddai Carwyn Jones.

Dywedodd y prif weinidog y byddai pleidlais i adael yn dweud "ein bod ar gau i fusnes", gan fygwth "Cymru well yfory".

Yn siarad yn Abertawe, fe rybuddiodd Mr Jones hefyd y byddai peidio parhau yn yr undeb ar ôl 23 Mehefin yn peryglu'r ymdrechion i achub y diwydiant dur.

Ond dywedodd arweinydd Vote Leave Cymru, David Jones, mai dim ond drwy adael y gall Prydain fod yn "annibynnol eto".

Dyma araith gyntaf y prif weinidog yn yr ymgyrch gan osod ei stondin ar gyfer aros yn yr Undeb Ewropeaidd a chanolbwyntio ar swyddi a'r economi.

'Ffantasi peryglus'

Fe ddisgrifiodd honiadau y byddai rhannau tlawd o Gymru yn parhau i elwa drwy arian cymorth Ewropeaidd os byddai pleidlais i adael fel "ffantasi peryglus".

Disgrifiad o’r llun,
Dyna gyfle i Brydain fod yn "wlad annibynnol eto", meddai David Jones

Dywedodd Carwyn Jones: "Fyddai'r arian ddim yn dod o Frwsel mwyach, byddai'n mynd ar goll yn y post, wedi ei weld ddiwethaf o fewn Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

"Rwyf wedi treulio bron i saith mlynedd fel prif weinidog Cymru, a'r rheiny i gyd bron, er siom, gyda Llywodraeth Geidwadol pen arall yr M4.

"Mae cael ceiniog yn ychwanegol o'r Trysorlys yn y cyfnod hwnnw wedi bod fel ceisio cael gwaed allan o garreg."

Dywedodd wrth ymgyrchwyr y blaid Lafur bod gadael yr undeb yn golygu fod "Cymru'n colli arian".

Roedd cyn ysgrifennydd Cymru, David Jones, yn cytuno â'r prif weinidog fod y refferendwm yn benderfyniad pwysicach na datganoli yn 1999.

Dywedodd mai hwn oedd "penderfyniad mwyaf ein bywydau", gan ychwanegu: "Mae'n llawer mwy pwysig nac unrhyw refferendwm ers 1975, yn llawer mwy pwysig na unrhyw etholiad cyffredinol neu etholiad Cynulliad.

"Bydd hyn yn penderfynu os yw Prydain yn dod yn wlad annibynnol eto neu ein bod yn dod yn rhan o Undeb Ewropeaidd cynyddol bwerus sydd ar y ffordd i fod yn uwch wladwriaeth".