Marwolaeth Stuart a Fraser Bates: Gyrrwr yn y llys

  • Cyhoeddwyd
Fraser a Stuart Bates
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Fraser Bates a'i dad, Stuart ar ôl cael eu taro gan gar yn Nhonysguboriau ger Llantrisant.

Mae gyrrwr ifanc wedi bod o flaen Llys y Goron Caerdydd wedi ei gyhuddo o achosi marwolaeth tad a mab wrth iddyn nhw groesi'r ffordd ar ôl gadael parti adeg y Nadolig y llynedd.

Mae Joshua Staples, 22 oed, yn wynebu dau gyhuddiad o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus tra'n gyrru ei gar Alfa Romeo yn Nhonysguboriau ar 6 Rhagfyr 2015.

Roedd Stuart Bates, 43 oed, a'i fab saith oed, Fraser, yn cerdded law yn llaw pan gawson nhw eu taro.

Siaradodd Joshua Staples o Donyrefail, Rhondda Cynon Taf, i gadarnhau ei enw yn ystod y gwrandawiad, ond wnaeth e ddim cyflwyno ple.

Caniataodd y barnwr Eleri Rees fechniaeth iddo cyn y gwrandawiad nesaf ar 17 Mehefin.

Bu farw Mr Bates o'i anafiadau yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg. Cafodd Fraser ei gludo i Ysbyty Plant Bryste ond bu farw'n ddiweddarach.