'Angen gwella diogelwch' mewn uned troseddwyr ifanc

  • Cyhoeddwyd
Carchar y Parc

Mae angen gwella diogelwch mewn uned troseddwyr ifanc yng Ngharchar y Parc ym Mhen-y-bont, yn ôl adroddiad newydd.

Mae'r awduron yn cydnabod bod llawer i'w gymeradwyo am yr uned, ond bod angen gwella agweddau o "ddiogelwch" a "pharch".

Cafodd adroddiad Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi ei greu yn dilyn ymchwiliad dirybudd o'r uned pobl ifanc rhwng 11 a 22 Ionawr eleni.

Mae'r uned, sydd ar wahân i'r prif garchar, yn gallu cartrefu 64 o bobl ifanc, ond 38 oedd yno yn ystod yr ymchwiliad.

Mae'r ymchwiliad diweddar yn dweud bod "diogelwch" a "pharch" wedi gwaethygu ers yr un diwethaf ym mis Mai 2014.

'Dim lle am hunanfoddhad'

Dywedodd Prif Archwilydd Carchardai, Peter Clarke: "Er yr holl bethau positif sy'n digwydd yng Ngharchar y Parc, does dim lle am hunanfoddhad, gan fod y dyfarniad yn ardaloedd 'diogelwch' a 'pharch' wedi gwaethygu ers yr ymchwiliad diwethaf.

"Rwy'n siŵr y bydd rheolwyr y Parc yn rhoi eu sylw llawn i hyn, a gwneud popeth yn eu gallu i ddychwelyd y sefydliad i'w berfformiad uchel yn yr ardaloedd yma yn y gorffennol."

Roedd ymchwilwyr yn bryderus fod 42% o droseddwyr ifanc yn dweud eu bod wedi cael eu trin yn annheg gan staff, oedd dros ddwbl y ffigwr yn 2014.

Mae'r adroddiad hefyd yn dweud bod y defnydd o rym wedi treblu, a bod bron i chwarter y bechgyn yno'n honni bod bechgyn eraill yn yr uned wedi ymosod arnyn nhw.

Er hyn, fe wnaeth yr ymchwilwyr gydnabod bod rheolwyr yr uned yn ymrwymo i ddarparu amgylchedd diogel i'r bobl ifanc, a bod bechgyn yn cael llawer mwy o amser y tu allan i'w celloedd o'i gymharu ag unedau troseddwyr ifanc eraill.

'Pryderon mawr'

Mae prif weithredwr Cynghrair Howard er Diwygio Cosbau, Frances Crook, wedi dweud bod yr adroddiad yn "codi pryderon mawr am ddiogelwch yn y Parc".

Yn ymateb i'r adroddiad, dywedodd cyfarwyddwr y carchar, Janet Wallsgrove: "Tra bo ymchwilwyr wedi darganfod bod 'llawer i'w gymeradwyo' a, uned pobl ifanc y Parc, roedd hi'n ddiwedd heriol i 2015 ac fe welon ni gynnydd mewn trais yn gysylltiedig â gangiau.

"Mae'r ganolfan nawr yn fwy sefydlog ac rydyn ni wedi cynyddu arolygon a chynrychiolaeth y bobl ifanc yn ein cyfarfodydd diogelwch i ddeall eu barn nhw yn well."