BBC Cymru Fyw

Ymchwilio wedi tân mynydd ger Dwygyfylchi, Conwy

Published
image captionCafodd y gwasanaethau brys eu galw'n wreiddiol i ardal Dwygyfylchi nos Sadwrn
Mae ymchwiliad wedi dechrau i achos tân mawr ar ochr mynydd uwchben Dwygyfylchi, ger Penmaenmawr, dros y penwythnos.
Ar un adeg roedd y fflamau wedi cyrraedd tua 100 llath o res o fythynnod ac roedd 'na bryder y gallai rhai pobl leol orfod gadael eu cartrefi.
Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn dweud bod y tywydd sych wedi cynyddu'r perygl yng nghefn gwlad ac maen nhw'n rhybuddio bod angen i bobl gymryd gofal ychwanegol.
Cafodd criwiau eu galw'n wreiddiol nos Sadwrn ac erbyn nos Sul roedd y tân wedi lledaenu dros un bryn ac yn gorchuddio rhan helaeth o'r dyffryn nesa' hefyd.
Roedd mwg trwchus yn achosi trafferthion i yrwyr yn yr ardal.
Yn ôl pobl leol, dyma'r trydydd achos difrifol o dân mynydd yn yr ardal mewn wyth mlynedd.