Cwmni bysiau: Dros 40 yn colli gwaith yn Sir Benfro

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cwmni bysiau Silcox yn cyflogi tua 100 o weithwyr

Mae cwmni bysiau o Sir Benfro wedi ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr, gan olygu fod mwy na 40 o bobl yn colli eu gwaith.

Er gwaethaf ymdrechion i ddod o hyd i brynwr, mae cwmni Silcox wedi rhoi'r gorau i fasnachu ar ôl 134 o flynyddoedd.

Roedd y cwmni o Ddoc Penfro yn darparu trafnidiaeth i ddisgyblion ysgol a theithiau eraill.

Mae tua 50 o'r staff wedi cael eu hailgyflogi gan gwmni Edwards Coaches, sydd nawr yn gyfrifol am y cytundebau i gludo plant ysgol.

Fe ddylai pobl sydd wedi archebu teithiau ar gyfer gwyliau gyda Silcox gysylltu â dau gorff sy'n cynrychioli cwmnïau bysiau er mwyn gweld a oes modd cael ad-daliad.

Dywedodd Kelly Burton, o'r gweinwyddwyr Wilson Field: "Ar y dechrau roedd yna nifer o gwmnïau wedi dangos diddordeb ac roedd gennym obaith o ddiogelu'r holl weithlu.

"Ond yn siomedig ni wnaeth ein hymdrechion ddwyn ffrwyth.

"Ar nodyn mwy cadarnhaol, mae cwmni Edwards Coaches o Bontypridd wedi ailgyflogi tua 50 o'r staff."

Mae cwmni Edwards yn cyflogi dros 500 o bobl ac yn berchen ar 260 o gerbydau.

Straeon perthnasol