Lluniau'r Urdd: Dydd Gwener

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Rhodri Meilyr, llywydd y dydd (chwith) gyda Mistar Urdd
Disgrifiad o’r llun,
Iestyn Tyne o Foduan, Pen Llŷn wnaeth ennill y goron, a jest mewn pryd!
Disgrifiad o’r llun,
Joe, 3 oed o Lerpwl, sy'n ymweld â'r Eisteddfod gyda Nain a Taid
Disgrifiad o’r llun,
Samantha Keegan ar ôl cael ei thrawsnewid gan Rebecca Duggan o Aberystwyth, oedd yn fuddugol yng nghystadleuaeth gwallt a cholur 18-25 oed
Disgrifiad o’r llun,
Brawd a chwaer, Elin a Dewi ar y chwith, a brawd a chwaer arall, Myfanwy a Gabriel, o Academi Indigo, Rhuthun, yn barod am gystadleuaeth yr ymgom dan 19
Disgrifiad o’r llun,
Huw o Lundain yn mwynhau ar gefn tractor
Disgrifiad o’r llun,
Rhodri Davies o Ysgol Penweddig wedi ffeindio cornel yng Nghaffi Mistar Urdd i ymarfer at gystadleuaeth unawd dan 19
Disgrifiad o’r llun,
Osian, 5 oed o Fethesda, yn pedlo'n galed i greu swigod
Disgrifiad o’r llun,
Traddodi beirniadaeth cystadleuaeth y goron o'r llwyfan heddiw
Disgrifiad o’r llun,
Bailey o Ysgol Penglais yn trio creu argraff ar feirniad y gystadleuaeth trin gwallt, Gary Jones
Disgrifiad o’r llun,
Aled Rheon yn perfformio ar y Maes prynhawn 'ma
Disgrifiad o’r llun,
Morgan o Laneurgain yn cael gwers ddrymio ym Mhentre Mistar Urdd
Disgrifiad o’r llun,
Ash Randall yn diddanu'r gynulleidfa gyda'i sgiliau pêl-droed ar lwyfan stondin S4C