Gweithwyr ffatri fwyd yn streicio dros newid cyflog

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae gweithwyr mewn ffatri fwyd ger Casnewydd yn cynnal streic ddydd Iau, dros fwriad y cwmni i gyflwyno'r cyflog byw cenedlaethol.

Yn ôl yr undeb sy'n cynrychioli'r gweithwyr, bydd aelodau yn ffatri RF Brookes yn Nhŷ Du yn colli miloedd o bunnau'r flwyddyn mewn taliadau i weithio shifftiau.

Ond mae perchnogion y cwmni, 2 Sisters Food Group, yn dadlau ei fod yn "gamarweiniol" i gysylltu eu cynllun taliadau newydd a'r cyflog byw.

Fis Ebrill fe gyflwynodd Llywodraeth y DU isafswm cyflog o £7.20 yr awr i weithwyr dros 25 oed.

Angen 'gweithredu'

Mae 2 Sisters yn dadlau y byddai'r "mwyafrif" o weithwyr wedi derbyn mwy o gyflog, ond yn ôl ysgrifennydd ardal yr undeb, John James, doedd y cwmni ddim wedi gweld bod taliadau shifft yn broblem tan i'r cyflog byw ddod i rym.

Ychwanegodd y gallai tua 160 sy'n gweithio ar lawr y ffatri gael eu heffeithio.

Dywedodd un o'r gweithwyr, Mike Smith, o Lanhiledd y gallai colli £2,800 y flwyddyn.

Dywedodd: "Ddylen ni ddim gorfod colli'r lwfans shifft i dalu am y cyflog byw, dwi'n credu y dylai'r llywodraeth weithredu ar hyn."

Ychwanegodd llefarydd ar ran 2 Sisters Food Group: "Mae cysylltu hwn gyda'r cyflog byw yn gwbl anghywir ac yn gamarweiniol.

"Bydd y cynlluniau newydd yn cynnig codiad cyflog i fwyafrif y 934 gweithiwr ar y safle."