Llywydd yn poeni am effaith streic ar y Llyfrgell Gen

  • Cyhoeddwyd
Rhodri Glyn Thomas

Mae Llywydd newydd y Llyfrgell Genedlaethol wedi rhybuddio y gallai streic gan weithwyr Amgueddfa Cymru niweidio sefydliadau cenedlaethol eraill y wlad.

Dywedodd Rhodri Glyn Thomas, cyn-Weinidog Diwylliant Cymru, wrth Newyddion 9 bod y Llyfrgell Genedlaethol wedi delio gyda thaliadau am weithio ar benwythnosau 12 mlynedd ynghynt.

Mae aelodau undeb y PCS wedi bod ar streic ers deufis.

Asgwrn y gynnen yw taliadau am weithio penwythnos.

Dywedodd Mr Thomas: "Mae'n codi cwestiwn ynglŷn â'r amgueddfa. O ble ddaw'r arian?

"Bydd hwn yn cael effaith andwyol ar sefydliad fel y llyfrgell, sydd wedi datrys y mater yma yn llwyddiannus.

"Ydy Llywodraeth Cymru yn mynd i wobrwyo methiant a chosbi'r rheini sydd wedi bod yn llwyddiannus?

"Mae'n codi nifer o gwestiynau ond yn y pendraw bydd yn rhaid i'r llywodraeth gael strategaeth ar gyfer y sefydliadau cenedlaethol."

180 o staff

Ers i'r undeb benderfynu ar weithredu'n amhenodol ddiwedd fis Ebrill mae tua 180 o staff yr amgueddfa heb weithio o gwbl.

Maen nhw wedi teithio ledled y DU, gan gynnwys Llundain, Caeredin a Lerpwl i godi arian i'w hachos.

Mae'r streic wedi effeithio ar safleoedd yr amgueddfa ar draws Cymru ac yn ôl yr undeb, yr Amgueddfa Wlân yn Nhrefach Felindre a'r Amgueddfa Lechi yn Llanberis sydd wedi gorfod cau fwyaf aml.

Ers yr etholiad mae Llywodraeth Cymru ac undeb PCS wedi bod yn trafod i geisio datrys yr anghydfod.

Nid yw'r llywodraeth wedi ymateb i sylwadau Mr Thomas ond maen nhw wedi rhyddhau datganiad byr yn dweud: "Fe allwn gadarnhau fod y Gweinidog (Ken Skates) wedi cyfarfod â chynrychiolwyr y PCS a'r amgueddfa yn ddiweddar."