Medal y Dysgwyr i Megan Elias o Hen Golwyn

  • Cyhoeddwyd
Megan Elias

Megan Elias o Hen Golwyn yn Sir Conwy yw enillydd Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Sir y Fflint.

Mae Megan yn fyfyrwraig ail flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor yn astudio'r Gymraeg.

Dywedodd bod y Gymraeg wedi newid llwybr ei gyrfa: "Wedi derbyn cynnig, yn ddiamod, i astudio Cyllid ym Mhrifysgol Caerhirfryn, roedd taith i Eisteddfod yr Urdd yn y Bala ddwy flynedd yn ôl, yn ddigon i mi newid fy meddwl yn llwyr a mynd i astudio'r Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor.

"Mae'r gallu i siarad Cymraeg wedi newid fy mywyd yn llwyr - rwy'n defnyddio'r iaith bob dydd, ac wedi cael hyd i fyd arall gyda chysylltiadau newydd sydd wedi newid fy mywyd mewn ffordd gadarnhaol."

"Ers ymddiddori yn y Gymraeg a'r diwylliant rwyf wedi cael cymaint o gyfleoedd na fyddwn wedi eu cael pe na fyddwn wedi dechrau dysgu'r iaith."

'Profiad bendigedig'

Fel rhan o'r drefn newydd eleni, ar ôl cyflwyno eu cais cychwynnol cafodd yr ymgeiswyr eu gwahodd i Wersyll Glan-llyn ym mis Mawrth gan gael cyfres o dasgau amrywiol i brofi eu gallu i gyfathrebu drwy'r Gymraeg.

Yna, roedd tri o'r rheiny yn cael eu gwahodd i'r Eisteddfod heddiw i wneud tasgau amrywiol o amgylch y Maes gyda'r beirniaid, Eirian Conlon ac Enfys Thomas yn eu dilyn a'u hasesu.

Yn ôl Enfys Thomas, fu'n traddodi o'r llwyfan yn ystod y seremoni: "Teimlwn bod rhyw egni ffres newydd wedi dod i'r gystadleuaeth eleni yn sgîl y newidiadau gyda'r pwyslais yn symud o'r gair ysgrifenedig i'r llafar sef cyfathrebu a sgwrsio yn naturiol a rhwydd.

"Profiad bendigedig ar y Maes heddiw oedd bod yn dyst i'r ffordd naturiol roedd y tri'n cyfarch yr Eisteddfodwyr yn y babell groeso bore 'ma ac yn delio mor hyderus efo'r cyfryngau ym mhabell y wasg wedyn."

'Ysbrydoli pobl ifanc'

Y ddau arall a gyrhaeddodd rownd derfynol Medal y Dysgwyr oedd Hannah Eve Cook o Ysgol Dyffryn Ogwen a Bradley Jones o Ysgol John Bright.

Ychwanegodd Enfys Thomas: "Mae Hannah, Megan a Bradley wedi profi i ni ei bod hi'n bosibl dysgu'r Gymraeg at safon uchel iawn, a mwynhau'r gymdeithas sy'n dod o fedru'r ddwy iaith a chael dwywaith y dewis.

"Rydym fel beirniaid yn ffyddiog y bydd y tri yn ysbrydoli pobl ifanc, sy' ddim yn siarad Cymraeg eto, i ddilyn eu hesiampl.

"Roedd yn waith anodd iawn eu rhannu ond mae Megan yn enillydd teilwng iawn o'r fedal."