Ceisio cipio plentyn yn Neiniolen: Cadw yn y ddalfa

Cyhoeddwyd

Mae dyn 39 oed o Brestatyn, Sir Ddinbych, wedi ei gadw yn y ddalfa wedi iddo gael ei gyhuddo o geisio cipio plentyn 10 oed mewn pentref yng Ngwynedd.

Mae Steven James Hickling hefyd wedi ei gyhuddo o yfed a gyrru ar ôl cael ei arestio tua 19:15 nos Wener yn Neiniolen.

Y gred yw bod yr ymgais honedig i herwgipio'r plentyn wedi digwydd yn ardal Hafod Olau o'r pentref.

Yn Llys Ynadon Caernarfon, fe wnaeth Steven Hickling bledio'n euog i yfed a gyrru ond wnaeth o ddim rhoi unrhyw arwydd sut y bydd yn pledio i'r cyhuddiad arall.

Bydd yn ymddangos o flaen llys y goron fis nesaf.