Glynllifon: Cyn berchennog yn ymddiheuro

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Iwan Williams

Mae cyn berchennog Plas Glynllifon ger Caernarfon wedi ymddiheuro wrth gyplau sy'n honni ei bod hi wedi gwneud smonach o'u trefniadau priodas.

Ar raglen Manylu ar BBC Radio Cymru ddydd Iau, mae un teulu yn egluro sut y bu iddyn nhw fynd â'r wraig fusnes o Gaer, Tara Khalid, i'r llys ar ôl iddi hi gyhuddo gwesteion un briodas o greu difrod a llanast yn yr adeilad hynafol.

Pan oedd Sioned Evans, sy'n wreiddiol o Finffordd ger Penrhyndeudraeth, yn chwilio am leoliad ar gyfer ei gwledd briodas, mi aeth i Blas Glynllifon a gwirioni ar y lle.

"Aetho ni i weld y lle a'i lecio fo. Roedd y lle yn fawr a digon o ddewisiadau i neud gwahanol bethau - roedden ni yn cael gwneud be roedden ni isho. 'Oedd y lle yn berffaith. Fasa ni ddim wedi gallu ffendio nunlle gwell."

Mae Tara Khalid wedi ymddiheuro am unrhyw siom y mae hi wedi ei achosi gan ddweud ei bod hi wedi gorfod dygymod â'r dirwasgiad gwaethaf ers 60 mlynedd.

'Llanast'

Yn ôl teulu Sioned Evans, roedd diwrnod ei phriodas yn berffaith. Ond ar y dydd Llun canlynol fe gafodd tad Sioned, Robin Williams, alwad ffôn gan Tara Khalid yn honni bod y gwesteion wedi gadael llanast ofnadwy yn yr adeilad.

"Tua phedwar y pnawn mi aeth y ffôn - a phwy oedd yna oedd Tara. Dyma hi'n dechrau arnai - yn sôn am y difrod, son am y ffordd roedden ni wedi eu twyllo nhw, sôn am y ffordd roedd y gwesteion wedi camfihafio a ddim wedi dangos unrhyw barch at y plasdy. Mi roedd hi'n mynd rownd a rownd fel melin bupur. Oedd na stêm yn dod drwy nghlustiau i.

"Dwi'n siwr fod yr alwad wedi para am awr a hanner - ac ar y diwedd dyma ista lawr a meddwl be ar y ddaear wnawn ni?"

Mi ddywedodd Tara Khalid hefyd bod fêl ('veil') priodas a thusw blodau Sioned ganddi hi ond er iddi hi addo eu dychwelyd yr wythnos ganlynol wnaeth hi ddim o hynny.

Disgrifiad o’r llun,
Robin Williams

Yn y pendraw mi benderfynodd Robin Williams a'i wraig Rhian fynd i'r llys sirol.

Roedden nhw'n mynnu na wnaed unrhyw ddifrod i'r Plasdy. Roedden nhw hefyd yn dadlau fod Tara Khalid wedi torri'r cytundeb drwy gyflogi pedwar swyddog diogelwch yn hytrach na chwech ar ddiwrnod y briodas.

Mi ddyfarnwyd dros £1000 iddyn nhw gan y llys ac fe gafodd yr eiddo hefyd ei ddychwelyd ar ddiwrnod yr achos.

Caer

Aeth cwmni Glynllifon Ltd. i'r wal ond parhau i drefnu priodasau wnaeth Tara Khalid - y tro hwn yn y Guildhall yng Nghaer.

Mae un briodferch - sydd ddim am ddatgelu ei henw - wedi dweud wrth raglen Manylu ei bod hi wedi talu blaendal ac wedi cytuno ar ddyddiad ym mis Mawrth ar gyfer ei phriodas.

"Pan es i i'w gweld hi dyma hi'n deud - yr ail o Ebrill roeddech chi moin ynde. Nage medde fi - y deunawfed o fis Mawrth oedd y dyddiad. Chi'n ffaelu cael y dyddiad, medde hi, gan fod digwyddiad gan y Guildmen yn y Guildhall.

"Oedd hi'n addo popeth i ni tasa ni'n fodlon newid y dyddiad - mi 'oedd hi'n fodlon talu am champagne i ni. Ond mi wnaetho ni benderfynnu os oedd hi'n methu a chael y dyddiad yn iawn doedd hi ddim yn argoeli'n dda iawn ar gyfer gweddill y briodas. Mi wnaetho ni ofyn am ein harian nôl - ond ni ddim wedi cael unrhyw beth."

Gwrthod gwneud cyfweliad gyda Manylu wnaeth Tara Khalid, ond fe gafodd y rhaglen ddatganiad ganddi yn dweud ei bod hi'n ymddiheuro am unrhyw siom mae hi wedi ei achosi, gan danlinellu ei bod hi wedi gorfod dygymod â'r dirwasgiad gwaethaf ers 60 mlynedd.

"Rwyf yn wynebu problemau ariannol personol ac yn wael fy iechyd. Mae llawer o bobl wedi cael profiadau da yn ein lleoliadau ac rwyf wastad wedi bod yn broffesiynol ac ymddwyn gyda gonestrwydd."

Mae rhaglen Manylu ar BBC Radio Cymru am 12:30 ddydd Iau 25 Mai, ac hefyd am 14:00 ddydd Sul, 29 Mai.