Euro 2016: Rhybudd i gefnogwyr sy'n teithio i Ffrainc

  • Cyhoeddwyd
bollaert delelis
Disgrifiad o’r llun,
Mae lle i 35,000 yn Stadiwm Bollaert-Delelis yn Lens ar gyfer y gêm rhwng Cymru a Lloegr ar 16 Mehefin

Mae'r heddlu wedi rhybuddio cefnogwyr pêl-droed sydd heb docynnau i beidio teithio i gemau yn Ffrainc ym Mhencampwriaeth Euro 2016.

Mae'r rhybudd yn benodol ar gyfer y gêm rhwng Cymru a Lloegr yn Lens ar 16 Mehefin.

Fe fydd gwaharddiad ar alcohol ar strydoedd y ddinas o 06:00 ar fore'r gêm hyd at 06:00 y bore ar ôl y gêm, ac fe fydd yr awdurdodau yn Ffrainc yn archwilio ceir sy'n teithio i'r ddinas er mwyn gweithredu'r gwaharddiad.

Bydd alcohol yn cael ei werthu yn yr Ardal Gefnogwyr ac mewn bariau.

Y neges gan yr heddlu yw y dylai cefnogwyr sydd heb docyn fynd i ddinas arall sydd ag Ardal Cefnogwyr.

Yn ystod cyfarfod gan yr heddlu fe ddatgelwyd bod:

  • 250,000 o docynnau i gemau wedi eu gwerthu i drigolion y DU;
  • 1.6 miliwn o geisiadau am docynnau wedi dod gan drigolion y DU;
  • Disgwyl rhwng 350,000 a 500,000 o deithiau o'r DU i Ffrainc ar gyfer y gystadleuaeth.

Daeth rhybudd penodol am y gêm rhwng Cymru a Lloegr gan fod Stadiwm Bollaert-Delelis yn Lens ond yn dal 35,000 o bobl, ac mai dim ond lle i 10,000 sydd yn yr Ardal Cefnogwyr yno.

Doedd y rhybudd gan yr heddlu ddim yn son am gyngor ar fygythiad terfysgol, dim ond am yr ymdrech i blismona gemau yn ddiogel ar gyfer cefnogwyr o Gymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon sy'n teithio i Ffrainc.

Disgrifiad o’r llun,
Ni fydd cefnogwyr yn cael prynu na chludo alcohol i Lens am gyfnod o 48 awr

'Dim esgus am drais'

Yr Uwch-Arolygydd Steve Furnham o Heddlu De Cymru sy'n cydlynu plismona ar gyfer cefnogwyr Cymru sy'n teithio i Ffrainc.

Dywedodd: "Mae disgwyl mwy o gefnogwyr deithio i Ffrainc nag ar gyfer unrhyw bencampwriaeth erioed o'r blaen ac rydym yn gweithio gyda Heddlu Ffrainc er mwyn sicrhau cystadleuaeth heb drafferth.

"Bydd ein swyddogion yn cefnogi awdurdodau Ffrainc i ddarparu gwybodaeth i adnabod cefnogwyr sy'n risg uchel, ond byddwn hefyd yn siarad â chefnogwyr o'r DU a chynghori heddlu Ffrainc ar y tactegau mwyaf priodol am ddelio gyda chefnogwyr.

"Mae'r dull cydweithredol yma wedi bod yn llwyddiannus yn y gorffennol.

"Does dim esgus am drais, codi twrw nag ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn gemau pêl-droed - bydd Heddlu Ffrainc yn delio gyda'r rhai sy'n creu trafferth yn unol â'u cyfreithiau nhw, ac fe allan nhw hefyd ddisgwyl gorchmynion gwahardd pan fyddan nhw'n dychwelyd i'r DU."

Eisoes mae bron i 2,000 o bobl ar draws y DU sydd wedi cael gorchymyn gwahardd pêl-droed wedi derbyn cais i ildio'u pasport cyn 1 Mehefin. Fe fydd presenoldeb uchel ym mhorthladdoedd y DU drwy gydol y gystadleuaeth, ac fe fydd heddlu wrth law i adnabod ac atal unigolion sy'n peri risg uchel.