Dileu ffrwd Saesneg o ysgol gynradd ger Llanelli

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Protest yn Llangennech ym mis Chwefror eleni yn erbyn y newidiadau

Mae Pwyllgor Addysg Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi cefnogi cynlluniau dadleuol i gael gwared â ffrwd Saesneg yn ysgol gynradd Llangennech ger Llanelli.

Bu cryn ddadlau yn yr ardal wrth i nifer o rieni wrthwynebu'r cynlluniau i gael gwared â'r ffrwd Saesneg.

Fe gynhaliwyd nifer o brotestiadau yno gan rieni sydd yn gwrthwynebu'r cynllun.

Roedden nhw yn dadlau y byddai nifer o blant yn gorfod gadael y pentref er mwyn derbyn addysg ddwyieithog.

Fe aeth y mater ger bron cynghorwyr, ac yn dilyn trafodaeth cafwyd cymeradwyaeth i'r cynllun.

Bydd cyfnod ymgynghori pellach yn digwydd cyn i'r mater ddychwelyd i'r Bwrdd Gweithredol a'r Cyngor Llawn.

Mae'r penderfyniad yn golygu y gallai'r Ysgol Cyfrwng Cymraeg gael ei sefydlu i ddisgyblion rhwng 3 a 11 oed erbyn mis Awst 2017.