'Ergyd sylweddol' i gynllun M4?

  • Cyhoeddwyd
M4
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r llywodraeth yn ceisio delio â'r tagfeydd difrifol ar yr M4 ger Casnewydd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru, y corff sy'n gyfrifol am warchod yr amgylchedd yng Nghymru, wedi cyhoeddi dogfen sylweddol i'r llywodraeth yn gwrthwynebu'r cynlluniau i newid llwybr yr M4.

Hawliodd grwpiau amgylcheddol y gallai'r ddogfen 95 tudalen fod yn "ergyd sylweddol" i'r cynllun uchelgeisiol i newid llwybr y draffordd ger Casnewydd.

Yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru, mae yna bryderon am effaith y cynllun £1bn ar fywyd gwyllt ac ar ardaloedd amgylcheddol sensitif yr ardal.

Mae yna feirniadaeth hefyd o effaith bosib y cynllun ar atal llifogydd.

Mae'r ddogfen, gan Bennaeth Cyfoeth Naturiol Cymru yn y de ddwyrain, yn awgrymu y gallai'r corff newid eu safbwynt petai Llywodraeth Cymru yn darparu rhagor o wybodaeth ac yn delio â'r pryderon.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae'r cynllun i wella'r M4 ger Casnewydd yn allweddol i'r ymdrechion i adfywio economi Cymru.

Er mwyn i'r gwaith gael ei gymeradwyo fe fydd yn rhaid i'r llywodraeth gael nifer o drwyddedau amgylcheddol gan Cyfoeth Naturiol Cymru, ac mae'r corff wedi cadarnhau yn eu dogfen na fyddai'r cynllun yn ei ffurf bresennol yn derbyn eu cymeradwyaeth.