Gwrthdrawiad M4: Gyrrwr tancer yn osgoi carchar

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency

Mae gyrrwr tancer, achosodd farwolaeth dyn oedd yn gyrru craen symudol mewn gwrthdrawiad ar yr M4 ger Caerdydd, wedi osgoi cael ei yrru i'r carchar.

Bu farw Michael Coleman, 50, o Fetws ger Brynaman, ar ôl i lori Mercedes oedd yn cael ei gyrru gan Carl Askew daro yn erbyn ei graen.

Digwyddodd y ddamwain rhwng cyffyrdd 30 a 32 ar 2 Tachwedd 2015,

Fe ddioddefodd Mr Coleman anafiadau difrifol i'w ben a bu farw'n ddiweddarach.

Roedd Askew, o Sir Gaerloyw, wedi cyfadde' achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal a chafodd ddedfryd o garchar am 32 wythnos, wedi ei ohirio am ddwy flynedd.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Allai Carl Askew ddim esbonio pam na welodd y craen

'Dim malais'

Yn y cwest i farwolaeth Mr Coleman, dywedodd ei bartner Wendy Ann Randal wrth Lys y Goron Caerdydd nad oedd yn teimlo "malais tuag at y gyrrwr".

Clywodd y llys 'ddatganiad effaith dioddefwr', gan Ms Randal, a ddywedodd fod y cwpl newydd ddychwelyd o'u gwyliau ychydig cyn y ddamwain, a bod ganddi "atgofion hapus a gwych" o'r cyfnod.

Dywedodd: "Ers y ddamwain, rwyf yn teimlo ar goll heb Mike, fo oedd popeth i mi.

"Rwy'n gwybod nad oedd y gyrrwr yn bwriadu lladd Mike."

Gofynnodd yn ei datganiad i'r llys ystyried peidio ag anfon Askew i'r carchar.

Yn ogystal â dedfryd o garchar am 32 wythnos, wedi ei ohirio am ddwy flynedd, cafodd ei wahardd rhag gyrru am bum mlynedd ac mae'n rhaid iddo wneud 250 awr o waith cymunedol.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Michael Coleman yn 50 ac yn dod o Fetws ger Brynaman