Codi llais wrth ddawnsio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, RICHARD JONES

Dydd Gwener, 20 Mai, daeth 500 o blant o chwe ysgol gynradd ym Merthyr Tudful at ei gilydd yn Sgwâr Penderyn, Merthyr ar gyfer dawns fawr 'Dawnsio'r Lingo'.

Roedd yn uchafbwynt prosiect cymunedol sydd wedi galluogi'r Gymraeg i gyrraedd rhannau o'r dref lle nad yw'n gyffredin fel rheol.

POSSIB esbonio?

Mae Dawnsio'r Lingo yn rhan o brosiect ehangach, sef POSSIB. Dyma brosiect celfyddydau, dwyieithog, sy'n cael ei ariannu gan Y Loteri Fawr, ar gyfer plant oed ysgol, rhieni, a phobl oed gweithio sy'n byw yng ngogledd Merthyr.

Ei ddiben yw amlygu materion sy'n ymwneud ag iechyd a lles trwy ddefnyddio'r celfyddydau.

Ffynhonnell y llun, RICHARD JONES

Un o bartneriaid y prosiect yw Menter Iaith Merthyr Tudful, ac mae Lis McLean, Prif Swyddog y Fenter, wedi ei syfrdanu gydag effaith a dylanwad Dawnsio'r Lingo.

Yr elfen ddi-Gymraeg

"Mae wedi bod yn brosiect heriol oherwydd nid yn unig gweithio gyda'r ysgolion Cymraeg ydyn ni wedi bod yn ei wneud ond hefyd gydag ysgolion di-Gymraeg, ond dyma rwy'n credu sy'n ei wneud mor bositif. Roedd y 500 o blant oedd yn dawnsio dydd Gwener o amryw o ysgolion yr ardal, a llawer ond wedi dod i gysylltiad â'r Gymraeg drwy brosiect Dawnsio'r Lingo.

Ffynhonnell y llun, Richard Jones
Disgrifiad o’r llun, Jên Angharad (chwith) un o arweinwyr Dawnsio'r Lingo

Dysgu drwy ddawnsio

"Roedd Jên Angharad, y ddawnswraig oedd yn diwtor ar y prosiect, yn defnyddio'r Gymraeg a'r Saesneg wrth ymwneud â'r symudiadau, ac felly roedd y plant yn magu geirfa Gymraeg heb sylweddoli.

"Roedd y plant oedd yn siarad ar y teledu am y prosiect ddydd Gwener i gyd o gartrefi di-Gymraeg ac wedi dysgu siarad yr iaith yn sesiynau Dawnsio'r Lingo.

Ffynhonnell y llun, RICHARD JONES

Dyfodol y Gymraeg

"Mae'r prosiect wedi gwneud gwaith pwysig iawn i Gymreigio'r prosiect ehangach ac i gyflwyno'r Gymraeg i ardaloedd o Ferthyr doedd ein prosiectau ddim wedi llwyddo i gyrraedd yn y gorffennol.

"Mae'n dangos i fi taw dyma ffordd well i ddysgu Cymraeg i blant. Defnyddio hwyl, dawns a'r celfyddydau gyda'r Gymraeg yn rhan o bob gwers ac nid yn unig mewn gwersi Cymraeg. Dyw eistedd wrth ddesg yn dysgu iaith ddim at ddant pawb ac yn medru rhoi'r argraff fod yr iaith yn ddiflas ac ar gyfer pobl academaidd yn unig."

Ffynhonnell y llun, RICHARD JONES

Straeon perthnasol