Kirsty Williams wedi 'gwneud llawer gwell' na rhagflaenwyr

Cyhoeddwyd

Mae Kirsty Williams wedi "gwneud yn llawer gwell" na'i rhagflaenwyr drwy sicrhau swydd Ysgrifennydd Addysg, yn ôl cyn ymgynghorydd arbennig.

Ddydd Iau, cadarnhaodd y Prif Weinidog Carwyn Jones ei fod wedi cynnig swydd i unig AC y Democratiaid Rhyddfrydol yn ei gabinet.

Cafodd y penodiad ei gadarnhau gan aelodau'r blaid mewn cynhadledd arbennig ddydd Sadwrn.

Yn y glymblaid yn y flwyddyn 2000, fe wnaeth aelodau Democratiaid Rhyddfrydol gymryd swyddi datblygiad economaidd a'r celfyddydau.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Griffiths, wnaeth weithio i'r Prif Weinidog Rhodri Morgan rhwng 2000 a 2007, bod Mr Morgan wedi rhoi swyddi i gyn-bartneriaid oedd yn "swnio'n grand ond nad oedd o ddylanwad mawr".

Mewn clymblaid debyg yn 2007, cafodd aelodau Plaid Cymru swyddi'r economi a thrafnidiaeth, treftadaeth a materion gwledig.

'Angen sicrwydd'

Yn siarad gyda rhaglen Sunday Politics y BBC, dywedodd Mr Griffiths: "Mae'r hyn mae Kirsty Williams wedi ei gael, yn ail i iechyd, o bosib yn un o'r portffolios gyda'r gwariant mwyaf gyda'r heriau mwyaf o fewn Llywodraeth Cymru."

Y gred yw bod Ms Williams wedi cael cynnig swydd materion gwledig cyn derbyn y swydd addysg.

Ychwanegodd Mr Griffiths: "Os wnaeth hi aros i gael hynny yna mae hi wedi gwneud yn llawer gwell na rhai o'i rhagflaenwyr."

Wrth drafod penderfyniad Carwyn Jones i wahodd Ms Williams i fod yn rhan o'i lywodraeth, dywedodd Mr Griffiths: "Mae angen sicrwydd o'ch cwmpas y gallwch chi symud y llywodraeth yn ei flaen, nad ydych chi'n gwyro i'r digwyddiadau dyddiol, ac mae'n rhoi rhywfaint o sicrwydd iddo.

"Dwi'n credu nad oedd unrhyw ddewis arall i Kirsty o ran os nad oedd hi'n cymryd y cyfle yma, sut oedd hi'n mynd i gael platfform i ail-adeiladu ei phlaid yng Nghymru neu unman arall."