Ymgyrchu wedi codi nifer rhoddwyr celloedd bonyn Cymru

  • Cyhoeddwyd
Hollie Clark
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr ymgyrch i ddarganfod rhoddwr i Hollie Clark ei gefnogi gan enwogion

Mae ymgyrch i geisio helpu merch o Gaerdydd oedd angen trawsblaniad o gelloedd bonyn wedi helpu i roi Cymru ar frig tabl gwledydd y DU o ran pobl sydd wedi cofrestru i roi trawsblaniad.

Dywedodd elusen Anthony Nolan bod ymgyrch #pantsonyourhead i Hollie Clark, yn ogystal ag ymgyrch i chwilio am drawsblaniad i fyfyrwraig o Gaerdydd, Vithiya Alphons, wedi codi ymwybyddiaeth.

O ganlyniad, fe wnaeth 9,557 o roddwyr newydd o Gymru roi eu henwau ar y gofrestr yn 2015.

Mae adroddiad gan yr elusen yn dangos bod nifer y rhoddwyr wedi cynyddu i 81,662 y llynedd, y gyfradd uchaf i bob 100,000 o'r boblogaeth dros wledydd y DU.

Ffynhonnell y llun, Twitter
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Gareth Bale yn un o'r rhai wnaeth ymuno gyda'r ymgyrch

Fe wnaeth achos Hollie, oedd yn wyth oed ac yn dioddef o gyflwr prin yn ymwneud a mêr yr esgyrn, arwain at sêr fel y pêl-droediwr Gareth Bale yn ymuno gyda'r ymgyrch i ddod o hyd i roddwr ar wefannau cymdeithasol.

Er iddi ddarganfod rhoddwr addas, bu farw ym mis Tachwedd 2014.

Ond mae elusen Anthony Nolan yn dweud bod yr ymgyrch "yn sicr wedi cyfrannu at y nifer uwch o roddwyr o Gymru ar y gofrestr".

'Gallwch achub bywyd'

Mae tad Hollie, Stephen Clark, wedi parhau i godi ymwybyddiaeth o'r angen am roddwyr celloedd bonyn, a dywedodd ei fod yn falch iawn o'r cynnydd yng Nghymru.

"Byddwn ni byth yn dod dros yr hyn ddigwyddodd, roedd yn drasig," meddai.

"Ond oni bai am Hollie a'r ymgyrch, dydw i ddim yn meddwl y byddai nifer y rhoddwyr yn agos at fod mor uchel.

"Rydyn ni mor awyddus i rannu'r neges bod ymuno a'r gofrestr mor hawdd, dim ond swab o boer o'r ceg.

"Ond mae'n golygu y gallwch achub bywyd rhywun."

Ffynhonnell y llun, Facebook / Vithya Alphons
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Vithiya Alphons drawsblaniad gan ei mam oherwydd diffyg rhoddwyr mwy addas

Fe wnaeth achos Miss Alphons, gafodd ddiagnosis o lewcemia y llynedd, amlygu'r angen am roddwyr o gefndiroedd ethnig gwahanol.

Er ymgyrch chwilio byd eang, ni chafodd rhoddwr perffaith ei ddarganfod, ac roedd rhaid i Miss Alphons gael trawsblaniad gan ei mam.

Dywedodd Karen Archer o elusen Anthony Nolan: "Er ei fod yn wych i gael gymaint o roddwyr o Gymru ar y gofrestr, rydyn ni'n dal angen mwy o bobl o gefndiroedd ethnig gwahanol, gan nad oes digon o gynrychiolaeth iddyn nhw ar y gofrestr."