Carcharu dynes o Wynedd am dwyll £48,800 gan gyn-gariad

  • Cyhoeddwyd
Llys Caernarfon

Mae dynes 42 oed o Gaernarfon wedi ei charcharu am 28 mis wedi iddi honni bod ganddi ganser er mwyn twyllo cyn-gariad o £48,800.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon bod Andrea Jones, o Lys Siabod yn y dref, wedi gwario £240,000 rhwng 2011 a 2014 ar wefan hap chwarae, gan golli £75,000.

Roedd Jones wedi erfyn ar ddyn 66 oed, oedd yn gariad iddi ddegawd yn ôl, am arian i drin ei chanser.

Clywodd y llys bod y dyn, sy'n dioddef o glefyd Parkinson's, wedi benthyg arian i dalu am driniaeth breifat i Jones.

'Tynnu eich ffrind i lawr'

Dywedodd y barnwr, Philip Harris-Jenkins: "Fe wnaethoch chi dwyllo'r dyn yna gan ei roi mewn trafferth ariannol ei hun.

"Erbyn hyn mae ganddo fenthyciadau, gyda llog, o hyd at £80,000. Mae wedi gorfod benthyg mwy o arian yn erbyn ei gartref."

Ychwanegodd: "Roeddech chi'n barod i dynnu eich ffrind i lawr."

Plediodd Andrea Jones yn euog i dwyllo, ac fe gafodd ei charcharu am 28 mis.