S4C yn ail-lansio gwasanaeth HD

  • Cyhoeddwyd
s4c

Fe fydd rhaglenni teledu S4C yn cael eu huwchraddio wrth i'r sianel gyhoeddi ei bod yn lansio gwasanaeth HD.

O ddramâu fel Y Gwyll, i rygbi lleol a rhyngwladol, a gemau pêl-droed Cymru yn Euro 2016, bydd y cwbl ar gael ar S4C HD, meddai'r sianel.

Fe fydd S4C HD ar gael ar sianeli Freesat a Sky yng Nghymru ac ar draws y DU o ddydd Iau 7 Mehefin ymlaen.

Mae S4C yn gobeithio y bydd y gwasanaeth newydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i gefnogwyr pêl-droed sy'n edrych ymlaen at wylio gemau Cymru yng nghystadleuaeth Euro 2016 yn fyw ar y sianel.

Wrth gyhoeddi'r newyddion, dywedodd Prif Weithredwr S4C, Ian Jones, bod HD bellach yn "wasanaeth mae gwylwyr yn ei ddisgwyl ac yn ei haeddu, ac mae'n newyddion gwych i'r gynulleidfa ein bod ni'n medru gwneud hynny nawr ar achlysur hanesyddol i chwaraeon yng Nghymru".

Ychwanegodd: "Does dim amheuaeth fod HD yn bwysig i wylwyr teledu yn 2016 - a dyw hi ddim yn dderbyniol i ni fod gwylwyr Cymraeg yn derbyn gwasanaeth sydd yn eilradd o ran safon y llun o'i chymharu â darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus eraill.

"Gyda chwaraeon byw yn enwedig, a mathau eraill o raglenni hefyd, mae gwylwyr yn sylwi ar y gwahaniaeth rhwng llun arferol ac HD, ac oherwydd hynny maen nhw'n dewis troi at sianeli HD."

Disgrifiad o’r llun,
Jonathan Ford, Prif Weithredwr Cymdeithas Bêl-droed Cymru ac Ian Jones Prif Weithredwr S4C

Mae'r newydd wedi cael croeso cynnes gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru hefyd wrth iddyn nhw baratoi at gêm gyntaf Euro 2016 yn Ffrainc ar 11 Mehefin, pan fydd Cymru yn wynebu Slofacia.

Dywedodd Jonathan Ford, Prif Weithredwr Cymdeithas Pêl-droed Cymru; "Rydym yn falch o weithio'n agos gyda S4C yn ystod ymgyrch Euro 2016. Mae'n bwysig iawn fod y gemau hanesyddol yma ar gael yn yr iaith Gymraeg ac mae'r ffaith y byddan nhw nawr ar gael mewn HD hefyd yn newyddion mawr i ni ac i'r cefnogwyr"

Bu raid i S4C gau ei gwasanaeth HD, Clirlun, yn 2012 yn dilyn toriadau sylweddol i gyllid y sianel.

Er bod y sianel yn dal mewn cyfnod o doriadau ac ariannu ansefydlog, dywedodd Ian Jones fod "pwysigrwydd lluniau HD yn golygu nad yw hi bellach yn gynaliadwy i S4C barhau i ddarlledu heb wasanaeth HD".

Ychwanegodd: "Rydym yn ddiolchgar bod Llywodraeth y DU wedi cynnal cyllid S4C ar lefelau 2015/16 ar gyfer y flwyddyn yma, ac mae hynny wedi ein helpu yn hyn o beth.

"Mae gweddill yr arian wedi gorfod dod o'n cyllideb ehangach."