Lluniau: Yr Wyddfa

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDechrau'r daith

Mae'r syniad yn cael ei grybwyll mewn dogfen gan Bartneriaeth Yr Wyddfa oherwydd pryderon cynyddol am y difrod sy'n cael ei achosi gan yr 500,000 sy'n troedio'r llwybrau yn flynyddol.

Ond cyn i chi orfod mynd i'ch pocedi, beth am daith rad ac am ddim i gopa mynydd mwyaf Cymru yng nghwmni Cymru Fyw?

disgrifiad o’r llunDyna'r ffordd, ar hyd Llwybr y Mwynwyr
disgrifiad o’r llunMae'n edrych fel llwybr digon hawdd
disgrifiad o’r llunGolygfeydd godidog o gwmpas pob tro
disgrifiad o’r llunDechrau teimlo'n annifyr fod y daith mor hawdd... hyd yn hyn!
disgrifiad o’r llunLlyn Teyrn yn llechu rhwng y mynyddoedd
disgrifiad o’r llunMae'r cwmwl dal yna!
disgrifiad o’r llunLlyn Llydaw yn llonydd er gwaetha'r tywydd llwm
disgrifiad o’r llunYr hen waith copr ar lethrau'r mynydd
disgrifiad o’r llunMwynwyr y gwaith mwyn roddodd eu henwau i'r llwybr
disgrifiad o’r llunAc ymlaen ar hyd y llwybr i'r copa... mae hi dal yn gymylog!
disgrifiad o’r llunDechrau codi uwchben Llyn Llydaw bellach
disgrifiad o’r llunLlwybr hir a chaled?
disgrifiad o’r llunDim i'w gymharu â'r hyn sydd o'n blaen!
disgrifiad o’r llunGlaslyn, yn edrych yn...las!
disgrifiad o’r llunMae llwybr yn fwy cul ac yn fwy serth wrth godi uwchben Llyn Glaslyn
disgrifiad o’r llunHoe fach am bum munud... neu fwy?
disgrifiad o’r llunY cwmwl yn dechrau clirio o'r copa, ac mae torf yna'n barod!
disgrifiad o’r llunDim ond maint y bobl yn islaw sy'n awgrymu'r pellter rydyn ni wedi ei gerdded!
disgrifiad o’r llunY trên bach. Mae'n coesau ni'n cael eu temtio i gymryd y dewis hawdd yn ôl i'r gwaelod!
disgrifiad o’r llunY ffordd hon y daethon ni i fyny'r mynydd
disgrifiad o’r llun...a'r ochr arall
disgrifiad o’r llunDyma ni!
disgrifiad o’r llunPaned fach yn y caffi cyn y daith yn ôl i Lanberis
disgrifiad o’r llunA dyna ni. Gobeithio i chi fwynhau'r daith!