Cyrn carw o'r canolbarth yn dyddio o'r Oes Efydd

  • Cyhoeddwyd
CyrnFfynhonnell y llun, Prifysgol Y Drindod Dewi Sant

Mae cyrn hynafol carw coch o draeth yng Ngheredigion yn dyddio'n ôl i'r Oes Efydd, meddai gwyddonwyr.

Cafwyd hyd i'r cyrn ger y Borth ac mae gwyddonwyr wedi eu dyddio i gyfnod rhwng 1200 a 1000 Cyn Crist.

Y gred oedd eu bod yn 4,000 oed pan gafwyd hyd iddyn nhw ym mis Ebrill.

Dywedodd Dr Ros Coard o Brifysgol y Drindod Dewi Sant y byddai'r carw wedi bod yn oedolyn pan fu farw, gan fod y cyrn wedi datblygu'n llawn.

Yn hytrach na symud y cyrn o'r lleoliad lle cafwyd hyd iddyn nhw, fe wnaeth y rhai ddaeth ar eu traws dynnu llun gyda chamera, ac yna fe ddefnyddiodd y gwyddonwyr y lluniau er mwyn eu darganfod dan ddŵr.

Dywed ymchwilwyr bod y cyrn yn llawer iau na'r hyn yr oedden nhw'n ei ddisgwyl, ac roedd hyn yn golygu bod llifogydd yn yr ardal yn llawer mwy diweddar na'r hyn yr oedd gwyddonwyr yn ei gredu'n flaenorol.