Cwis: Dilyn yr arwyddion

Fydden ni ar goll hebddyn nhw...yn llythrennol, ond fedrwch chi weithio mas ym mha dref fyddech chi petaech chi'n gweld yr arwyddion canlynol?

Image caption Ble yng Nghymru fyddech chi petaech chi'n wynebu'r arwydd yma?

Cliciwch yma am yr ateb.

Image caption Ym mha dref mae'r ysbyty a'r orsaf drenau te?

Cliciwch yma am yr ateb.

Image caption Hon yn un hawdd ers bosib!

Cliciwch yma am yr ateb.

Image caption Hon yn bach mwy o sialens efallai

Cliciwch yma am yr ateb.

Image caption O ble fyddech chi'n cychwyn eich taith i Dŷddewi petai chi'n gweld yr arwydd yma?

Cliciwch yma am yr ateb.

Image caption Wel? Ble ydyn ni erbyn hyn?

Cliciwch yma am yr ateb.