Trafodaethau 'anffurfiol' i drafod ysgolion Ceredigion

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Google
disgrifiad o’r llunYsgol Cilcennin sydd â'r nifer isa' o ddisgyblion a'r ganran ucha' o lefydd gwag yn y dalgylch

Mae Cabinet Ceredigion wedi penderfynu cynnal ymgynghoriad neu drafodaethau "anffurfiol" yn Nyffryn Aeron ynglŷn â dyfodol ysgolion cynradd yr ardal.

Daw hyn ar ôl y cyfarfod bore ddydd Mawrth i drafod opsiynau gan gynnwys cau pedair o ysgolion, sef Cilcennin, Ciliau Parc, Dihewyd a Felinfach.

Nawr bydd y cyngor yn cynnal trafodaethau gyda rhieni, staff a llywodraethwyr cyn dod i benderfyniad terfynol.

Yn y cyfarfod fore Mawrth penderfynodd cynghorwyr y byddan nhw'n argymell mai'r opsiwn yr oeddynt yn ffafrio oedd cau'r ysgolion a sefydlu ysgol ardal ar gampws Theatr Felinfach.

Dywed adroddiad gan swyddogion y byddai hyn hefyd yn sicrhau dyfodol y theatr, sydd ar hyn o bryd yn costio £256,000 y flwyddyn i'w gynnal.

Fe fydd y trafodaethau anffurfiol gyda'r cymunedau lleol yn cael eu cynnal cyn dechrau gwyliau'r haf, ac yna bydd cabinet y sir yn trafod y sefyllfa ym mis Medi.

Roedd y cabinet yn trafod sawl opsiwn wrth ystyried dyfodol 10 o ysgolion ardal Aberaeron.

ffynhonnell y llun, Google
disgrifiad o’r llunMae yna 36 disgybl yn cael eu haddysg yn Ysgol Dihewyd

Sefyllfa gyfarwydd

I gefnogwyr ysgol Dihewyd mae'n sefyllfa gyfarwydd - roedd yr ysgol yn wynebu cau rhai blynyddoedd yn ôl.

Ar un adeg dim ond 11 o blant oedd ganddi. Erbyn hyn mae 36 ar y gofrestr ond mae'r dyfodol yn ansicr eto.

Arwyddair yr ysgol yw 'Pentref heb ysgol, pentref heb galon' ac mae rhieni yn addo brwydro i geisio ei diogelu.

"Byddai colli'r ysgol yn drasig i'r ardal gyfan", yn ôl Anna Lewis, mam i ddau o blant yn yr ysgol.

"Ry'n ni'n gymuned glos a chalon y gymuned yw'r ysgol - byddwn ni'n ymladd yn galed dros yr ysgol."

Cyfanswm o 171 o blant sydd rhwng y pedair ysgol - y lleiaf ohonyn nhw yw Ysgol Cilcennin ac mae un o'r opsiynau gerbron y Cabinet yn cynnig cau honno yn unig.

Yn ôl Cyngor Ceredigion, byddai ad-drefnu yn gostwng nifer y llefydd gwag ac yn lleihau cost yr addysg fesul disgybl. Byddai hefyd yn darparu'r cyfleusterau diweddara'. Ond mae cefnogwyr yr ysgolion yn pryderu beth fyddai effaith cau ar eu cymunedau.

Straeon perthnasol