Lluniau: Blas ar fwyd y Cofis // Pictures: Caernarfon food Festival

Published
image captionBwyd da, tywydd da, lleoliad da // Great food, great weather, great location

Ar benwythnos 13-15 Mai cafodd Gŵyl Fwyd Caernarfon ei chynnal. Dyma i chi damaid blasus o'r digwyddiadau a'r stondinau trwy lens y ffotograffydd Iolo Penri:

On the weekend of 13-15 May Caernarfon Food Festival was held in the shadow of the town's castle. Here is a tasty bite of the events through the lens of photographer Iolo Penri:

image caption"Paid a bod yn swil, tyrd allan o dy gragen" // "Don't be shy, come out of your shell"
image captionPwy sy'n mwynhau Gŵyl Fwyd Caernarfon? // Who's enjoying the Caernarfon Food Festival?
image captionCi poeth // Hot dog
image captionMae hi'n jamborî go iawn yma // It's a jamboree
image captionMae 'na ddanteithion ynghanol y dre hefyd // Plenty of treats on the town's streets
image captionCaws dweud 'na gwneud! Peidiwch â thrio hyn adref! // Don't try this at home!
image captionJob sychedig ydi bwyta! // Eating is thirsty work!
image captionGwledd liwgar yng nghysgod y castell // A colourful feast in the shadow of the castle
image captionPrifardd y peintiau: Myrddin ap Dafydd ar stondin Cwrw Llŷn // It's a busy day on the Cwrw Llŷn stall
image captionMaes B-wyd // Y maes was full of stalls
image captionMae'r arogl da yn denu'r cwsmeriaid // The fine aromas attract many visitors
image captionCiwt! Gobeithio nad oedd rhain ar y fwydlen // Cute! Hope they're not on the menu
image captionYdy Leusa yn rhoi ambell i dip newydd i Lisa? // Leusa giving a few tips to S4C cookery expert Lisa Fearn?
image captionWyneb ffrwythlon // A fruitful face
image captionBryn yn dysgu Dyl Mei sut i wneud wy 'di ffrio? // Bryn Williams demonstrating how to cook the perfect fried egg?
image captionCi-mwch olwg ar y pysgod // The world's your lobster
image captionPlu yn diddanu'r dorf // Folk band Plu entertaining the crowd
image captionArwydd clir o lwyddiant yr Ŵyl // A clear sign of success
image caption"Iym! Welai chi flwyddyn nesa!" // "Yum! See you next year!"