Lluniau: Blas ar fwyd y Cofis // Pictures: Caernarfon food Festival

  • Cyhoeddwyd
Bwyd da, tywydd da, lleoliad da // Great food, great weather, great location
Disgrifiad o’r llun,
Bwyd da, tywydd da, lleoliad da // Great food, great weather, great location

Ar benwythnos 13-15 Mai cafodd Gŵyl Fwyd Caernarfon ei chynnal. Dyma i chi damaid blasus o'r digwyddiadau a'r stondinau trwy lens y ffotograffydd Iolo Penri:

On the weekend of 13-15 May Caernarfon Food Festival was held in the shadow of the town's castle. Here is a tasty bite of the events through the lens of photographer Iolo Penri:

Disgrifiad o’r llun,
"Paid a bod yn swil, tyrd allan o dy gragen" // "Don't be shy, come out of your shell"
Disgrifiad o’r llun,
Pwy sy'n mwynhau Gŵyl Fwyd Caernarfon? // Who's enjoying the Caernarfon Food Festival?
Disgrifiad o’r llun,
Ci poeth // Hot dog
Disgrifiad o’r llun,
Mae hi'n jamborî go iawn yma // It's a jamboree
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na ddanteithion ynghanol y dre hefyd // Plenty of treats on the town's streets
Disgrifiad o’r llun,
Caws dweud 'na gwneud! Peidiwch â thrio hyn adref! // Don't try this at home!
Disgrifiad o’r llun,
Job sychedig ydi bwyta! // Eating is thirsty work!
Disgrifiad o’r llun,
Gwledd liwgar yng nghysgod y castell // A colourful feast in the shadow of the castle
Disgrifiad o’r llun,
Prifardd y peintiau: Myrddin ap Dafydd ar stondin Cwrw Llŷn // It's a busy day on the Cwrw Llŷn stall
Disgrifiad o’r llun,
Maes B-wyd // Y maes was full of stalls
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r arogl da yn denu'r cwsmeriaid // The fine aromas attract many visitors
Disgrifiad o’r llun,
Ciwt! Gobeithio nad oedd rhain ar y fwydlen // Cute! Hope they're not on the menu
Disgrifiad o’r llun,
Ydy Leusa yn rhoi ambell i dip newydd i Lisa? // Leusa giving a few tips to S4C cookery expert Lisa Fearn?
Disgrifiad o’r llun,
Wyneb ffrwythlon // A fruitful face
Disgrifiad o’r llun,
Bryn yn dysgu Dyl Mei sut i wneud wy 'di ffrio? // Bryn Williams demonstrating how to cook the perfect fried egg?
Disgrifiad o’r llun,
Ci-mwch olwg ar y pysgod // The world's your lobster
Disgrifiad o’r llun,
Plu yn diddanu'r dorf // Folk band Plu entertaining the crowd
Disgrifiad o’r llun,
Arwydd clir o lwyddiant yr Ŵyl // A clear sign of success
Disgrifiad o’r llun,
"Iym! Welai chi flwyddyn nesa!" // "Yum! See you next year!"