Rhybudd AS am ddyfodol cynllun yr M4 ger Casnewydd

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunY nod yw adeiladu ffordd newydd er mwyn lliniaru traffig yn ardal twnelau Bryngals

Mae aelod seneddol Llafur wedi rhybuddio na ddylai "gemau pleidiol gwleidyddol" ddifetha cynllun i ddatblygu ffordd osgoi'r M4 i'r de o Gasnewydd.

Daw'r rhybudd gan Paul Flynn AS wrth i drafodaethau rhwng y blaid Lafur a Phlaid Cymru dros benodi prif weinidog yn y Senedd barhau.

Mae Plaid Cymru wedi dweud na fyddai'n fodlon dod i gytundeb gyda Llafur os byddai'r blaid yn bwrw ymlaen gyda'r cynllun, sy'n cael ei adnabod fel cynllun y llwybr du.

Mae Mr Flynn, AS dros Orllewin Casnewydd, yn dweud y byddai cynllun y llwybr glas, sy'n cael ei ffafrio gan Blaid Cymru, yn gwneud y ddinas yn "uffern o draffig".

Llwybr du a glas

Hoff opsiwn y blaid Lafur ydi adeiladu traffordd chwe lôn newydd, ar gost o £1.1bn, fyddai'n torri ar draws pum safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig ar lefelau Gwent.

Mae Plaid Cymru, UKIP ac ymgyrchwyr amgylcheddol yn credu mai'r dewis gorau fyddai gwella'r ddarpariaeth i drafnidiaeth sy'n bodoli'n barod yng Nghasnewydd, gan gynnwys gwella ffordd yr A48 ar hyd cyrion deheuol y ddinas.

disgrifiad o’r llunPaul Flynn yw Aelod Seneddol Gorllewin Casnewydd

Wrth ysgrifennu ar ei flog, dywedodd Mr Flynn: "Gweinidog o Blaid Cymru danseiliodd yr arian y tro diwethaf y cafodd ffordd osgoi ei chynllunio", gan gyfeirio at benderfyniad y dirprwy brif weinidog Ieuan Wyn Jones yn 2009.

Er na wnaeth Mr Flynn gyfeirio'n uniongyrchol at y trafodaethau ym Mae Caerdydd, ychwanegodd: "Ni ddylai gemau pleidiol gwleidyddol ddifetha penderfyniad fyddai'n cynnig rhyddhad i ddau ran o dri o economi Cymru a'r diwydiant twristiaeth a lleihau llygredd sy'n lladd."

'Arian yn diflannu'

Honnodd yr AS y byddai Llywodraeth Prydain yn ymateb i unrhyw benderfyniad i ddileu cynllun y llwybr du trwy ganslo hawl Llywodraeth Cymru i fenthyg arian ar gyfer cynllun yr M4.

"Fe fyddai'r arian i bob pwrpas yn diflannu", meddai.

Dywedodd y byddai cynllun y llwybr glas yn dod a thagfeydd traffig yn ôl i'r ddinas fel y rhai oedd yn bodoli cyn i Ffordd Dargyfeirio'r De agor yn 2004, ac y byddai gwaith y ffordd honno o gyfeirio trafnidiaeth "o'r dwyrain i'r gorllewin, o'r gogledd i'r de" yn cael ei ddinistrio.

Byddai hyn yn gwneud Casnewydd yn "uffern o draffig a llygredd".

Ychwanegodd fod y llwybr glas yn hoff ddewis "pobl o rannau eraill yng Nghymru sy'n awchu i gydio yn y briwsion petai'r llwybr du yn cael ei anghofio".