Mwy o drenau o ogledd Cymru i faes awyr Manceinion

  • Cyhoeddwyd
arriva

Bydd nifer y gwasanaethau trên sy'n yn rhedeg o ogledd Cymru i Faes Awyr Manceinion bob wythnos yn treblu o ddydd Llun ymlaen.

Dywedodd Trenau Arriva Cymru y bydd nifer y teithiau yn cynyddu o 17 i 57 yr wythnos.

Mae cais i ymestyn y cytundeb presennol wedi ei gymeradwyo gan y Swyddfa Ffyrdd a Rheilffyrdd.

Dywedodd rheolwr gyfarwyddwr Arriva, Ian Bullock, fod y cwmni yn "hapus iawn" gyda'r datblygiad, gan fod Maes Awyr Manceinion yn gyrchfan boblogaidd i bobl sy'n byw yng ngogledd Cymru.

Dywedodd llefarydd ar ran Maes Awyr Manceinion: "Mae dros 22 miliwn o bobl yn byw o fewn dwy awr i Faes Awyr Manceinion, yn cynnwys nifer sylweddol o ogledd Cymru.

"Rydym yn gefnogol i unrhyw gais i wella'r cysylltiad i drydydd maes awyr mwyaf Prydain ac fe fydd ychwanegu 40 gwasanaeth uniongyrchol yr wythnos yn cynnig hwb sylweddol i deithwyr hamdden a busnes.

"Fe fydd hyn yn golygu y gall mwy o bobl nag erioed o ogledd Cymru gael cyswllt i'n hediadau i dros 210 o leoliadau. Mae hyn yn cynnwys hediadau hir i leoliadau fel Dubai, Abu Dhabi, Hong Kong, Singapore a lleoliadau ar hyd arfordir dwyreiniol a gorllewinol America, gyda'r mwyafrif ddim ar gael mewn meysydd awyr eraill tu allan i Lundain."