Lluniau anweddus: Carcharu dyn o Gaernarfon

Cyhoeddwyd

Mae dyn o Gaernarfon wnaeth honni ei fod yn methu atal ei hun rhag edrych ar luniau anweddus o blant wedi ei garcharu am ddwy flynedd.

Roedd Llewelyn Buckland, 42 o Lys Buddug, wedi dweud bod "grym nad oedd modd ei reoli" yn golygu nad oedd yn gallu atal ei hun rhag edrych ar y lluniau.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon bod Buckland eisoes wedi ei garcharu am droseddau tebyg, a'i fod wedi cael Gorchymyn Atal Troseddau Rhyw.

Plediodd Buckland yn euog i droseddau'n ymwneud â lluniau anweddus ac i dorri'r gorchymyn, a chafodd ei garcharu am ddwy flynedd.

3,000 o luniau

Dywedodd Ryan Rothwell, ar ran yr erlyniad, bod yr heddlu wedi darganfod dros 3,000 o luniau anweddus yng nghartref Buckland, yn ogystal â chyfeiriadau e-bost a gwefannau.

Clywodd y llys hefyd bod Buckland wedi torri amodau Gorchymyn Atal Troseddau Rhyw sawl tro.

Dywedodd y barnwr, Rhys Rowlands: "Rydych chi un ai yn methu neu'n gwrthod cyd-fynd â'r amodau.

"Mae edrych ar luniau anweddus o blant ymhell o fod yn drosedd sydd heb ddioddefwr."

Yn ogystal â chael ei garcharu, bydd Buckland yn destun Gorchymyn Atal Troseddau Rhyw am gyfnod amhenodol.