Hamilton yn gwrthod sylw Farage ei fod yn 'rhy hen'

  • Cyhoeddwyd
Nigel Farage a Neil Hamilton

Mae arweinydd newydd grŵp UKIP yn y Cynulliad, Neil Hamilton wedi gwrthod awgrym gan Nigel Farage ei fod yn rhy hen i fod yn wleidydd rheng flaen.

Cafodd y cyn-Aelod Seneddol Ceidwadol, 67 oed, ei wneud yn arweinydd y blaid yn y Cynulliad ddydd Mawrth ar ôl herio arweinydd y blaid yng Nghymru, Nathan Gill.

Dywedodd Mr Farage: "Dydw i ddim wirioneddol o blaid dychweliad Mr Hamilton i'r rheng flaen, ag yntau bron yn 70 oed."

"Ond dyna chi, mae o yna. Mae pobl wedi pleidleisio drosto."

Mae Mr Farage, sydd 15 mlynedd yn ieuengach na Mr Hamilton, wedi disgrifio'r driniaeth o Mr Gill fel "anniolchgarwch".

'Od iawn'

Yn ymateb, dywedodd Mr Hamilton: "Mae hi'n od iawn beirniadu pobl hŷn ar y funud, pan rydyn ni'n dathlu pen-blwydd dau eicon Prydeinig yn 90 oed - Y Frenhines a Syr David Attenborough.

"Os yw Attenborough yn gallu goroesi mewn jyngl o anifeiliaid gwyllt yn 90 oed, dwi'n siŵr y bydda i'n iawn yn y Cynulliad.

"Roedd Clement Atlee yn 65 pan, fel Prif Weinidog, gyflwynodd y Gwasanaeth Iechyd.

"Roedd Churchill yn 72 pan arweiniodd ni i fuddugoliaeth yn erbyn y Natsïaid.

"Ydi Nigel yn awgrymu y gallai fod wedi gwneud yn well nac unrhyw un o'r rhain am ei fod 15 mlynedd yn ieuengach na fi?"