Euro 2016: Dim gwahanu cefnogwyr Cymru a Lloegr yn Lens

  • Cyhoeddwyd
FansFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae'n debyg na fydd miloedd o gefnogwyr Cymru a Lloegr yn cael eu gwahanu yn Stadiwm Bollaert-Delelis yn Lens ar gyfer y gêm rhwng y ddwy wlad yn Euro 2016 fis nesaf.

Cafodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru 5,000 o docynnau i'r gêm, tra bod FA Lloegr wedi cael 6,000, ond mae'r heddlu yn disgwyl i gefnogwyr "o Brydain" fod wedi cael gafael ar y gweddill.

35,000 o seddi sydd yn y stadiwm, un o'r lleiaf sy'n cael eu defnyddio yn y bencampwriaeth.

Mae'r Uwcharolygydd Steve Funham o Heddlu De Cymru wedi dweud wrth raglen Good Evening Wales ei fod yn "disgwyl i'r rhan fwyaf o bobl y tu mewn i'r stadiwm fod yn Brydeinig ac yn cefnogi Lloegr neu Gymru".

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Yn y Stade Bollaert-Delelis fydd Cymru a Lloegr yn chwarae eu gêm yn Euro 2016

Yr Uwcharolygydd Funham yw swyddog cyswllt Cymru ar gyfer y gystadleuaeth, a dywedodd bod ganddo ffydd y byddai heddlu Ffrainc yn gallu ymdopi.

"Mae gan heddlu Ffrainc ddulliau sydd wedi eu profi ac maen nhw wedi arfer heddlua digwyddiadau pêl-droed," meddai.

"Mae gemau wedi eu cynnal yn Lens o'r blaen ac nid yw hyn yn beth newydd i'n cydweithwyr yn Lens neu i Lens ei hun, ond yn amlwg wrth i filoedd o Brydeinwyr fynd i'r dref gallwn ddisgwyl i weld pobl yn cymysgu.

"Yr hyn rydyn ni'n ei ddweud yw bod hynny'n rhan o bêl-droed a bydd y mwyafrif helaeth o gefnogwyr sy'n mynd allan yno yn cadw at y rheolau ac yn edrych ymlaen at wledd o bêl-droed."

Dim 'pryder ychwanegol'

Gall gefnogwyr sy'n teithio i Ffrainc hefyd ddisgwyl mwy o fesurau diogelwch yn dilyn ymosodiadau terfysgol ym Mharis a Brwsel.

Mae'r Uwcharolygydd Funham wedi gofyn i gefnogwyr gofio hynny pan maen nhw yno.

"Yr hyn sydd angen i gefnogwyr Cymru ei gofio yw bod heddlu Ffrainc yno ar gyfer y pêl-droed, ond hefyd i atal terfysgaeth a bydd hynny'n flaenoriaeth.

"Rydyn ni'n gofyn i gefnogwyr Cymru ymddwyn yn dda pan maen nhw allan yno. Dydyn ni ddim eisiau creu unrhyw bryder ychwanegol i'r hyn sydd rhaid iddyn nhw ddelio hefo yn barod."

Ffynhonnell y llun, UEFA

Dywedodd yr Uwcharolygydd Funham na fydd cefnogwyr yn cael mynd a bagiau hefo nhw i mewn i'r gemau, ac maen debyg y bydd rhaid dangos tocynnau sawl tro cyn mynd i mewn i stadiwm.

Yr wythnos diwethaf, fe wnaeth Maer Lens annog unrhyw gefnogwyr sydd heb docyn yno i aros ffwrdd o'r dref ar ddiwrnod y gêm.

Fe wnaeth yr Uwcharolygydd Funham gefnogi'r alwad, gan ychwanegu ei fod yn debyg na fydd alcohol ar werth yn Lens oni bai am mewn ardal swyddogol i gefnogwyr.

"Hyd yn oed os oes gyda chi docyn rydyn ni'n dweud wrth gefnogwyr bod llawer o drefi a phentrefi y tu allan i Lens lle allwch chi fynd i fwynhau diod ac mae cysylltiadau trên da..."

Os nad oes gyda chi docyn, dywedodd: "Plîs peidiwch â mynd i Lens."