Cyngor Gwynedd: Cynnig i godi tâl ar wastraff gardd

Cyhoeddwyd

Fe all cartrefi yng Ngwynedd orfod talu £33 y flwyddyn er mwyn i'w gwastraff gardd gael ei gasglu o 2017 ymlaen.

Dywedodd y cyngor y byddai cyflwyno'r tâl yn arbed £750,000 y flwyddyn.

Mae naw awdurdod yng Nghymru eisoes yn codi ffi am gasglu gwastraff gardd.

Yn ôl Cyngor Gwynedd mae'r "toriadau enfawr" i'w gyllideb yn golygu bod rhaid ystyried codi tâl os ydyn nhw am flaenoriaethu "gwasanaethau hanfodol".

Bydd y mater yn cael ei drafod gan Bwyllgor Craffu Cymunedau'r awdurdod wythnos nesa'.

Dywedodd y Cynghorydd John Wynn Jones, Aelod Cabinet y Cyngor dros yr Amgylchedd: "Os bydd y cynnig yn cael ei gymeradwyo, mae disgwyl y byddai gan breswylwyr y dewis i brynu gwasanaeth am ffi rhwng £30 a £33 y flwyddyn.

"Byddai hyn gyfystyr â thalu rhwng £1.30 a £1.67 fesul casgliad, gan ddibynnu os byddai'r gwasanaeth newydd yn cael ei weithredu dros naw mis neu 12 mis y flwyddyn."