Tîm rasio ceir F1 yn helpu uned fabanod Ysbyty Prifysgol Caerdydd

Cyhoeddwyd

Mae tîm rasio ceir Formula 1 wedi bod yn helpu staff uned fabanod Ysbyty Prifysgol Caerdydd i wella'r modd maen nhw'n adfywio babanod sydd newydd gael eu geni.

Galwodd yr uned am gyngor tîm Williams am eu bod nhw'n gallu gweld tebygrwydd rhwng y ffordd mae'r tiîm rasio yn gweithredu'n gyflym yn y 'pit' yn ystod ras gyda'r modd mae'r tîm meddygol yn trin achosion brys.

Fe aeth staff yr ysbyty i ffatri Williams yn Rhydychen i weld sut maen nhw'n gweithio dan bwysau.

Gall y tîm newid pedwar teiar ar gar rasio mewn dwy eiliad. Maen nhw wedi cydweithio gyda Gemma Fisher, arbenigwraig ar berfformio, i fod yn fwy effeithlon ac erbyn hyn maen nhw wedi dysgu trwy astudio dadansoddiad fideo ar sut maen nhw'n gweithio.

Yn y ddau achos, mae'n rhaid gweithredu'n gyflym mewn llefydd cyfyng.

Newidiadau

Ffynhonnell y llun, UHW
Disgrifiad o’r llun,
Arbenigwraig o dîm Williams Gemma Fisher gyda Louise Cleaton, Rachel Hayward, Serena Woodrow-Clark a Angela Hayward

Ar ôl dychwelyd i Gaerdydd fe wnaeth y tîm meddygol drefnu'r offer adfywio yn well fel bod yr hyn sydd ei angen ar y troli arbennig o fewn gafael yn gyflym. Fe wnaethon nhw hefyd diffinio'n glir ardaloedd ar lawr y ward lle gall y tîm adfywio weithio.

Maen nhw hefyd yn mabwysiadu technegau cyfathrebu tîm Williams, fel defnyddio radio cyn adfywio babi, gwell defnydd o arwyddion dwylo yn lle siarad a dadansoddi'r cyfan ar fideo.

Dywedodd Dr Rachel Hayward, o Ysbyty'r Brifysgol: ''Ar ôl chwe mis rydym wedi gweld gwelliant amlwg wedi inni drefnu offer sydd nawr o fewn gafael yn haws. Yn ei dro, mae hyn yn cael effaith ar yr amser sydd ar gael i ni yn y broses o adfywio baban."

Ychwanegodd bod unrhyw oedi yn gallu cael effaith andwyol ar ddatblygiad cymhlethdodau tymor hir mewn babanod.