Ymchwilio wedi i lanw uchel drochi ceir

  • Cyhoeddwyd
CeirFfynhonnell y llun, Twitter / @4link4pink

Mae ymchwiliad yn cael ei gynnal i ddarganfod pam y cafodd giatiau maes parcio ger traeth Talacre yn Sir y Fflint eu gadael ar agor ddydd Llun.

O ganlyniad, fe gododd tonnau'r môr dros 20 o geir wedi i'r llanw uchel godi'n sydyn.

Roedd rhai o'r ceir wedi eu trochi'n llwyr, wedi i lanw uchel o 9m gyrraedd am 12:40. Roedd y ceir wedi parcio mewn maes parcio sydd fel arfer ar gau yn ystod llanw uchel y gwanwyn.

Mae Cyngor Sir y Fflint yn ymchwilio er mwyn ceisio darganfod pam bod rhai o'r giatiau i'r traeth wedi eu gadael ar agor.

'Llifogydd'

Dywedodd Steve Jones o'r cyngor: "Mae'r rhan yna o'r traeth gafodd ei effeithio gan lifogydd ddoe yn berchen i ENI, sy'n rhedeg gwaith nwy'r Parlwr Du.

"Mae'r traeth yn dioddef o lifogydd yn ystod llanw uchel ac mae arwyddion ar y ffordd i'r traeth yn rhybuddio'r cyhoedd gan ddweud eu bod yn mentro parcio gan gymryd cyfrifoldeb dros eu hunain.

"Mae nifer o giatiau sydd yn cynnig diogelwch ychwanegol, i atal pobl rhag mynd at y twyni tywod sydd wedi eu gwarchod ag i atal parcio dros nos, ond mae'r rhain yn cael eu hagor i dimau glanhau'r cyngor i gael mynediad at y traeth i'w lanhau.

"Mae ymchwiliadau'n parhau i geisio darganfod pam bod rhai o'r giatiau ar agor ddoe."