David Melding ddim eisiau bod yn Llywydd y Cynulliad

Cyhoeddwyd

Mae Aelod o'r Cynulliad wedi dweud nad ydy o eisiau bod yn Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer tymor nesaf y sefydliad hwnnw.

Roedd y Ceidwadwr David Melding yn ddirprwy Lywydd y tymor diwethaf, ac roedd rhai yn credu y byddai yn awyddus i gymryd rôl y Llywydd y tro yma. Rosemary Bulter oedd y Llywydd yn y Cynulliad diwethaf.

Ond dyw hi ddim yn parhau yn y rôl ar ôl penderfynu peidio sefyll fel ymgeisydd yn yr etholiad Cynulliad wythnos diwethaf.

Dywedodd David Melding ddydd Llun:

"Ar ôl amser yn ystyried rwyf i wedi sylweddoli fy mod i ar fy nghorau fel un o is-gapteiniaid bywyd. Am y rheswm hynny dw i ddim yn meddwl mai fi yw'r person iawn i arwain y Cynulliad Cenedlaethol yn ystod camau nesaf datblygiad y sefydliad."

Mi fydd Llywydd newydd a Dirprwy Lywydd yn cael eu dewis ar gyfer y Cynulliad newydd pan fydd yr Aelodau Cynulliad yn ail-ymgynnull. Y disgwyl yw y bydd hynny yn digwydd ddydd Mercher.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Rosemary Butler wedi rhoi'r gorau i fod yn Llywydd ac yn Aelod Cynulliad