Etholiad: Llafur yn parhau y blaid fwyaf?

Cyhoeddwyd

Mae arolwg barn a gynhaliwyd ddydd Iau yn awgrymu y bydd Llafur yn parhau i fod y blaid fwyaf yng Nghymru.

Mae gorsafoedd pleidleisio ar draws Cymru wedi cau am 22:00 nos Iau er mwyn i etholwyr ddewis Aelodau'r Cynulliad a Chomisiynwyr Heddlu a Throsedd newydd.

Fe fydd 60 aelod yn cael eu dewis ar gyfer y Cynulliad, 40 o wahanol etholaethau ac 20 ar y rhestrau rhanbarthol.

Mae'r pôl a gynhaliwyd ar gyfer ITV Cymru yn seiliedig ar arolwg barn a gynhaliwyd ddydd Iau yn awgrymu y bydd Llafur yn parhau i fod y blaid fwyaf yng Nghymru.

Awgrymodd y byddai Llafur yn ennill 27 o seddi - tri yn llai nag yn 2011 - gyda Phlaid Cymru yn ail gyda 12 sedd, 11 i'r Ceidwadwyr, UKIP yn ennill wyth, a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn ennill dwy sedd.

Mae'r arolwg yn awgrymu fod Llafur wedi ennill 33% o'r bleidlais etholaethol, y Ceidwadwyr ar 21%, Plaid Cymru 19%, UKIP 16% a'r Democratiaid Rhyddfrydol 8% .

Yn y bleidlais rhanbarthol, mae`n darogan fod Llafur wedi ennill 30%, Plaid 21%, Ceidwadwyr 19%, UKIP 16%, Democratiaid Rhyddfrydol 6%, a 4% i'r Gwyrddion.

Mae'r bleidlais ar gyfer pedwar o gomisiynwyr heddlu hefyd yn cael ei chynnal, ond ni fydd y pleidleisiau rheini yn cael eu cyfrif tan ddydd Sul.

Disgrifiad o’r llun,
Carwyn Jones yn cyrraedd ei orsaf bleidleisio lleol
Disgrifiad o’r llun,
Kirsty Williams wedi bod yn pleidleisio yn Aberhonddu
Ffynhonnell y llun, Facebook/ Andrew RT Davies
Disgrifiad o’r llun,
Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig Andrew RT Davies
Disgrifiad o’r llun,
Nathan Gill o UKIP a'i wraig Jana
Disgrifiad o’r llun,
Leanne Wood yn pleidleisio yn ei etholaeth - Y Rhondda

Fe gafodd 1,332 o bobl eu holi fel rhan o'r arolwg gan YouGov ar ran ITV Cymru Wales a Phrifysgol Caerdydd.