Y Frenhines i agor canolfan niwrolegol newydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cardiff University
Disgrifiad o’r llun,
Canolfan y Cubric

Fe fydd Y Frenhines yn agor Canolfan Ymchwil yr Ymennydd newydd gwerth £ 44m, ym Mhrifysgol Caerdydd y mis nesaf.

Bydd yr ymweliad brenhinol ar 7 Mehefin yn cynnwys cip olwg ar y sganiwr ymennydd mwyaf pwerus yn Ewrop.

Dim ond un sganiwr arall o'r math yma sy'n bodoli yn y byd, a hynny ym Mhrifysgol Harvard yn yr Unol Daleithiau.

Bydd y sganiwr yn caniatáu i wyddonwyr i edrych yn fanwl ar sut mae'r ymennydd yn gweithio.

Fe gafodd yr adeilad ym Mharc Maendy, ei orffen flwyddyn yn ôl, ac mae'n dwyn ynghyd pedwar sganwyr arbenigol o dan yr un tô.

Bydd y ganolfan yn canolbwyntio ar ymchwil, er mwyn ceisio deall mwy am yr hyn sy'n achosi cyflyrau fel dementia, sglerosis ymledol a sgitsoffrenia.

Pwerus

Mae'r sganiwr Connectom chwe gwaith yn fwy pwerus na sganiwr MRI ysbyty confensiynol.

Bydd yn caniatáu i ymchwilwyr i astudio celloedd yr ymennydd sydd 1000fed milimetr o hyd.

Dywedodd yr Is-Ganghellor y coleg, yr Athro Colin Riordan, ei bod yn "anrhydedd" i groesawu'r Frenhines a Dug Caeredin i agor y ganolfan.

"Bydd hwn yn achlysur addas ar gyfer cyfleuster, sydd nid yn unig yn un sylweddol i'r brifysgol, ond i Gymru, y DU ac i Ewrop," meddai.

"Mae gan y gwaith ymchwil yma'r potensial i ddatgloi rhai o gyfrinachau'r ymennydd ac fe fydd hynny yn cyfrannu'n arwyddocaol tuag at driniaethau ar gyfer cyflyrau niwrolegol a seiciatrig."