Ateb y Galw: John Hardy

Cyhoeddwyd

Y cyflwynydd John Hardy sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma wedi iddo gael ei enwebu gan ei fab Geraint yr wythnos diwethaf.

Beth ydy dy atgof cyntaf?

Rhedeg ffwrdd o adref pan oeddwn i'n bedair oed. Nes i mond cyrraedd y giat a ddaeth neb i chwilio amdanaf.

Pwy oeddet ti'n ffansio pan yn ieuengach?

Jane Asher, nes i dorri nghalon pan ddechreuodd hi fynd allan efo Paul McCartney.

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Gormod i restru, nes i brynu bwrdd bwydo adar unwaith a ddaeth mewn bocs llawn polysterene. Dim ond ar ol rhaffu'r polysterene ar edafedd nes i sylweddoli nad bwyd adar oedd o.

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grio?

Dwi'n crïo am rhywbeth bob dydd.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Crïo.

Disgrifiad o’r llun,
John yn sylwebu ar Hanner Marathon Caerdydd 2016 gyda'r rhedwr Gareth Warburton

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Cwestiwn amhosib ei ateb. Cwm Idwal a Nant Ffrancon.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Cwestiwn anodd, geni'r plant a gwybod fy mod i 'di cynhyrchu rhywbeth o werth.

Disgrifia dy hun mewn tri gair

'Sa rhai yn dewis synic, cegog a phenstiff ond 'na i setlo am prydlon, dibynadwy a sentimental.

Beth yw dy hoff lyfr?

'Martha, Jac a Sianco' gan Caryl Lewis ochr yn ochr ag 'Un Nos Ola Leuad' gan Caradog Prichard.

Disgrifiad o’r llun,
John yn cadeirio ei raglen sgwrsio 'Cadw Cwmni' ar S4C

Pa ddilledyn fyddet ti'n methu byw hebddo?

Par o jîns.

Beth oedd y ffilm ddiwethaf welaist di?

Newydd ail-gydio yn yr arferiad o fynd i'r sinema felly Eddie the Eagle a Jungle Book (oedd yn wych.)

Mewn ffilm o dy fywyd pa actor fyddai'n chwarae dy ran di?

Rhywun sydd yn dipyn o linyn trons o ran ei gymeriad felly os nad fi, Hugh Grant.

Disgrifiad o’r llun,
John yn cyflwyno rhaglen ddogfen yn Ne Corea

Dy hoff albwm?

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band gan y Beatles er bod James Taylor, Edward H, Elton John a Rod Stewart (cynnar) i gyd yn yr un categori.

Cwrs cyntaf, prif gwrs neu bwdin - pa un ydy dy ffefryn a beth fyddai'r dewis?

Nai fwyta unrhywbeth heblaw treip a tomatos tun ar dôst. Cwrs cyntaf yw'r ffefryn, unai corgimychiaid neu chicken livers.

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai o/hi?

Unrhyw un o unrhyw faes sydd yn meddu talent, braf 'sa gweld y byd o ochr arall i'r ffens.

Pwy fydd yn Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Elinor Jones.

Gwrandewch ar John Hardy ar BBC Radio Cymru, Llun-Gwener, 05:30 a Cofio, Dydd Sul, 13:00

Pynciau Cysylltiedig