Dyn yn marw ar ôl cael ei wasgu gan gar ei wraig

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Jaguar Land Rover
disgrifiad o’r llunLand Rover Evoke

Cofnododd crwner fod gŵr o Sir Gaerfyrddin wedi marw drwy ddamwain ar ôl i gar ei wraig rolio drosto a'i wasgu ar Ddydd Calan.

Roedd Wyn Lloyd, dyn busnes 55 oed, wedi menthyg car Land Rover Evoke ei wraig i fynd i dafarn yr Angel yn Llansawel ger Caerfyrddin. Clywodd y cwest yn Llanelli fod Mr Lloyd wedi stopio ar ei ffordd adref, wedi dod allan o'r car, a bod y car awtomatig wedi rolio drosto oherwydd nad oedd wedi codi'r brêc llaw.

Cafodd anafiadau difrifol i'w belfis yn y ddamwain.

Dywedodd archwiliwr gwrthdrawiadau yr heddlu, Gary Rees:'' Wrth i'r injan redeg fe all Land Rover symud os nad yw'r brêc llaw wedi ei ddefnyddio.''

Gadawodd Mr Lloyd yr Angel yng nghar ei wraig am 01:00 ar fore dydd Calan eleni ar ôl bod yn yfed yno. Clywodd y cwest ei fod wedi stopio'r car ''am ryw rheswm anhysbys'' a bod y car wedi ei daro ar yr heol. Daethpwyd o hyd iddo am 05:00.

Clywodd y cwest nad oedd profion ar y Land Rover wedi dod o hyd i ddiffygion. Fe ddatgelodd post mortem fod lefel alcohol yng nghorff Mr Lloyd ddwywaith a hanner y lefel cyfreithiol.

Roedd Mr Lloyd, o Grugybar ger Caerfyrddin, yn berchennog ar siop Down Home Stoves, sy'n gwerthu ffyrnau a thanau.

Dywedodd y crwner Mark Layton: ''Roedd Mr Lloyd wedi stopio'r car ac fe allwn ond dyfalu pam aeth e mas o'r car. Hefyd, nid dyma'i brif gar. Doedd dim ffôn gydag e, a doedd y brêc llaw ddim wedi'i ddefnyddio gan achosi i'r car rolio'n ôl a'i daro."

Cofnododd Mr Leyton fod Mr Lloyd wedi marw drwy ddamwain.